Lehdistötiedote 8.12.2015

Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus 30.9.2015: Vakavaraisuus säilynyt hyvällä tasolla

Finanssivalvonnan tänään julkaisemien syyskuun lopun tietojen mukaan Suomen pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus on edelleen hyvä. Vakuutussektorin vakavaraisuuslukujen hienoinen aleneminen johtuu pitkälti osakekurssien laskusta.

​ – Kolmannen vuosineljänneksen kurssiliikkeet kuvaavat hyvin nykyisen toimintaympäristön korkeaa riskitasoa, johtaja Anneli Tuominen sanoo. – Sijoitusmarkkinoiden nopea toipuminen lokakuussa muutti jälleen tilannetta syyskuun lopun luvuista, mutta valvottavien on oltava varautuneita sekä markkinahintojen suureen vaihteluun että taloustilanteen heikkenemiseen.

Pankkisektorin vakavaraisuus vahva

Pankkisektorin kokonaisvakavaraisuussuhde nousi 21,6 prosenttiin (30.6.2015: 19,0 %). Ydinvakavaraisuussuhde vahvistui edelleen ja oli syyskuun lopussa 19,6 % (30.6.2015: 17,5 %). Vakavaraisuussuhdeluvut vahvistuivat sekä uuden pääoman kasvun että sisäisten mallien laajemman käytön vuoksi. Mallien käyttö pienentää riskipainotettujen saamisten määrää, mikä puolestaan vähentää pääoman tarvetta.

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien omien varojen kasvu paransi hieman vakavaraisuussuhdelukua. Syyskuun lopussa se oli 2,0. (30.6.2015: 1,9).

Työeläkesektorin vakavaraisuus säilyi hyvällä tasolla

Työeläkesektorin vakavaraisuusaste laski 28,1 prosenttiin (30.6.2015: 32,5 %), mutta säilyi edelleen hyvällä tasolla. Vakavaraisuusasteen laskuun vaikuttivat sijoitusmarkkinoiden heikentyminen etenkin elo-syyskuussa sekä eläkevaroille hyvitettävän tuoton eli tuottovaateen korkea taso.

Työeläkesektorin sijoitusten tuotto oli tammi-syyskuussa 2015 2,1 %, kun tuottovaade samalle ajanjaksolle oli 4,0 %. Alentunut vakavaraisuusaste ja vaatimattomat osakemarkkinoiden tuotot laskevat tuottovaadetta jatkossa.

Henki- ja vahinkovakuutussektorien vakavaraisuus hyvällä tasolla

Henkivakuutussektorin vakavaraisuusasema oli 5,0 ja siten se heikentyi hieman (30.6.2015: 5,1). Riskiperusteinen vakavaraisuusasema laski 4,1:een (30.6.2015: 4,3). Sijoitusten tuotto tammi-syyskuussa oli 2,1 %. Tämä alitti vastuuvelan keskimääräisen tuottovaatimuksen, joka oli 2,4 %.

Vahinkovakuutussektorin vakavaraisuusasema oli 4,3 (30.6.2015: 4,4). Riskiperusteinen vakavaraisuusasema pysyi kesäkuun lopun tasolla 2,6, mutta heikkeni hieman vuoden loppuun verrattuna (31.12.2014: 2,7).

Henki- ja vahinkovakuutussektorin voimassa olevat vakavaraisuusvaatimukset korvautuvat vuoden 2016 alusta uudella Solvenssi II -sääntelyllä. Uuden sääntelyn mukaiset tunnusluvut tulevat olemaan eri tasolla, ja niiden herkkyys markkinamuutoksista aiheutuville vaihteluille kasvaa. Ensimmäisen ns. välivaiheen raportoinnin mukaan oman varallisuuden määrä henki- ja vahinkosektorilla oli syyskuun lopussa hieman yli puolitoistakertainen suhteessa vakavaraisuuspääomavaatimukseen. Tämä luku tullee kuitenkin ennen vuoden vaihdetta muuttumaan mm. erilaisten siirtymäsäännösten käyttöönoton myötä.

Lisätietoja antavat

  • Anneli Tuominen, johtaja, puhelin 010 831 5300
  • Jyri Helenius, osastopäällikkö, puhelin 010 831 5312

Liite

Pankki- ja vakuutussektoreiden vakavaraisuus 30.9.2015