Lehdistötiedote 4.10.2016

Finanssialan digitalisaation mahdollisuudet ja uhat: Onko Suomen finanssiala herännyt FinTechin haasteisiin?

Finanssivalvonnan digikysely toi esiin eroja suomalaisten valvottavien näkemyksissä verrattuna kansainvälisiin selvityksiin. – Pyrkivätkö nykytoimijat tulemaan turhan paljon toimeen omillaan, johtaja Anneli Tuominen kysyy Finanssivalvonnan FinTech-seminaarin avauspuheessaan.

​− Meille on tärkeää, että suomalainen finanssisektori on kilpailukykyinen. Suomalaisten asiakkaiden tulee jatkossakin saada heidän tarpeensa täyttäviä laadukkaita palveluja. Suomella on hyvä maine start-up-yritysten maana. Tätä mainetta olisi pyrittävä hyödyntämään laajasti myös FinTech-sektorilla, Tuominen toteaa.

Finanssivalvonta avaa tänään FinTech-toimijoille ja muille alan innovaattoreille – niin vanhoille kuin uusille – Innovaatio-HelpDeskin. Tavoitteina on lisätä Finanssivalvonnan ja FinTech-toimijoiden vuoropuhelua sekä luoda positiivinen, alan kehitystä tukeva ilmapiiri.

Luottamus rakennettava

Finanssisektorin toiminta ei ole mahdollista ilman luottamusta. Luottamuksen voi kuitenkin menettää nopeasti. − Vahingollisinta FinTech-sektorin luottamukselle olisivat alkuvaiheeseen osuvat suuret asiakasvarojen menetyksiin johtavat väärinkäytökset tai konkurssit, Tuominen sanoo.

On selvää, että valvoja ei pysty etukäteen tunnistamaan kaikkia uusiin palveluihin ja toimintamalleihin liittyviä riskejä. FinTech-toimialan kehittyessä on pidettävä huolta siitä, etteivät uudet toiminnot siirrä rahoitusjärjestelmän riskejä näkymättömiin tai kasvata sektorin tartuntariskejä.

Myös rikollisuus on siirtymässä yhä laajemmin verkkoon. Tietoturvapanostuksia edellytetään niin suurilta toimijoilta, start-up-yrityksiltä kuin palveluiden käyttäjiltä.

Tasapuoliset toimintaedellytykset

Sääntelyn pitää kaikissa tilanteissa turvata toimijoille tasapuoliset toimintaedellytykset ja riittävä asiakkaansuoja. −Alalle tulon kynnystä ei saa asettaa liian korkealle, Tuominen toteaa.

Koska toimijat pyrkivät pääsääntöisesti kansainvälisiksi, sääntelyn tulee mieluummin pohjautua eurooppalaisiin ratkaisuihin kuin kansalliseen sääntelyyn.

Digikysely: valvottavat lisänneet it-resursseja, kasvattaneet digiosaamista, kehittäneet palveluja

65 % vastaajista katsoo finanssialan digitalisaation parantavan oman yrityksensä toimintaedellytyksiä ja 25 % katsoo toimintaedellytysten säilyvän ennallaan. 70 % pankkisektorin vastaajista puolestaan katsoo, että nykyisillä finanssialan toimijoilla on parhaat mahdollisuudet hyödyntää finanssisektorin digitalisaatiota. Vain 10 % pankkisektorin vastaajista katsoi, että parhaat mahdollisuudet hyötyä on FinTech-toimijoilla. Samaan aikaan kuitenkin maailmanlaajuiset kyselyt osoittavat, että yksistään pankkisektorilla FinTechin pelätään vievän jopa yli neljänneksen nykyisestä liiketoiminnasta.

Joidenkin kansainvälisten kyselyjen mukaan olemassa olevat toimijat pyrkivät verkostoitumaan FinTech-yritysten kanssa selvästi aktiivisemmin kuin Suomessa. Varsinkin sijoituspalveluyritykset ja rahastoyhtiöt pyrkivät kyselymme perusteella tulemaan toimeen omillaan, vaikka esimerkiksi automatisoituva sijoitusneuvonta ja big data tulevat todennäköisesti vaikuttamaan merkittävästi myös näihin sektoreihin.

Suuri osa valvottavista on varautunut digitalisaatioon lisäämällä it-resursseja, kasvattamalla aktiivisesti organisaationsa digiosaamista sekä kehittämällä uusia palveluja ja palvelukanavia.

Digikysely: haasteet organisaation rakenne, osaamisen puute, sääntely, vanhentuneet it-järjestelmät

Digitalisaation edistämisen suurimmat haasteet nähdään olevan organisaation rakenteissa, osaamisen puutteessa ja sääntelyssä. Pankeilla ja vakuutusyhtiöillä suurimmat haasteet ovat vanhentuneissa it-järjestelmissä. Näiltä osin tulokset näyttävät olevan pitkälti samansuuntaisia kuin kansainvälisissä kyselyissä.

Digikysely tehtiin kesällä 2016 ja se kohdennettiin Finanssivalvonnan valvottaville.

Lisätietoja antavat

  • Anneli Tuominen, johtaja
  • Mervi Toivanen, pääanalyytikko (digikysely)

Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 050 385 5154.