Lehdistötiedote 14.6.2016

Finanssivalvonnalta julkinen varoitus Helsingin Seudun Osuuspankille harhaanjohtavasta markkinoinnista

Finanssivalvonta on antanut Helsingin Seudun Osuuspankille Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008, FivaL) 39 §:ssä tarkoitetun julkisen varoituksen luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 15 luvun 2 §:n 2 momentin ja kuluttajansuojalain (38/1978) 2 luvun 1 §:n vastaisesta menettelystä. Helsingin Seudun Osuuspankki (aiemmin Helsingin OP Pankki Oy ja Helsingin OP Pankki Oyj) on markkinoinut "Asiakasomistajatalletuksia" edellä mainittujen säännösten vastaisesti.

Pankki on syksyllä 2015 mainostanut "Asiakasomistajatalletuksia" 3.25 %:n korolla. Tässä markkinoinnissaan se ei ollut kuvannut riittävän tasapainoisesti sitä, että talletukselle korkeamman koron maksamisen edellytyksenä oli talletuksen varojen sijoittaminen niiden eräännyttyä talletusta riskipitoisempiin tuotto-osuuksiin. Finanssivalvonta katsoo, että pankin toiminta on ollut markkinoinnissa tältä osin harhaanjohtavaa ja hyvän tavan vastaista. Myöskin lehti-ilmoitusten pääviestiin sisältyvää väitettä siitä, että varat ovat "hyvässä tallessa" on asiaa kokonaisuutena tarkasteltaessa pidettävä harhaanjohtavana.

Finanssivalvonnan päätös koskee talletuksen markkinointia. Siinä ei oteta kantaa siihen, miten pankki on muutoin menetellyt tuotto-osuuksia tarjotessaan. Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Yhtiöllä on oikeus valittaa markkinaoikeuteen 7.6.2016 annetusta päätöksestä 30 päivän kuluessa siitä, kun yhtiö on saanut päätöksestä tiedon.

Lisätietoja antaa

johtava neuvonantaja Sonja Lohse, puhelin 010 831 5311

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf)

Katso myös