Lehdistötiedote 27.9.2016

Makrovakauspäätös: Finanssivalvonta ei korota pankkeihin sovellettavaa muuttuvaa lisäpääomavaatimusta eikä rajoita asuntoluottojen enimmäisluototussuhdetta

Finanssivalvonnan johtokunta on päättänyt, että se ei korota pankkien muuttuvaa lisäpääomavaatimusta, vaan vaade säilyy nollatasolla. Myöskään asuntoluottojen enimmäisluototussuhdetta ei alenneta eikä huomioon otettavia vakuuksia rajoiteta. Valmistelu 10 prosentin alarajan asettamiseksi sisäisiä malleja käyttävien luottoluottolaitosten asuntolainasalkun keskimääräiselle riskipainolle 1.7.2017 mennessä jatkuu.

Suhdanteisiin liittyvää, luottolaitoslaissa (10 luku 4 §) tarkoitettua muuttuvaa lisäpääomavaatimusta ei koroteta, ja se säilyy siten edelleen tasolla 0,0 %. Arvioinnin ensisijaisena perusteena käytettävä luottokannan ja bruttokansantuotteen suhteen trendipoikkeaman arvo antaisi muuttuvalle lisäpääomalle ohjearvon 1,0 %, mutta tämä johtuu konserniyritysten sisäisten velkojen kasvusta.

Täydentävät riskimittarit eivät viittaa rahoitusjärjestelmän haavoittuvuuksien kasvuun tavalla, joka vaatisi muuttuvan lisäpääomavaatimuksen kasvattamista.

Finanssivalvonnan johtokunta arvioi, että tarvetta asuntolainoituksen enimmäisluototussuhteen kiristämiselle perustasoltaan ei ole, koska merkkejä rahoitusvakauteen kohdistuvien riskien poikkeuksellisesta kasvusta ei ole ilmennyt. Enimmäisluototussuhde säilyy 90 prosentissa (ensiasunnoissa 95 prosentissa) vakuuksien käyvästä arvosta.

Finanssivalvonnan johtokunta teki päätöksensä Finanssivalvonnan johtajan esityksestä kuultuaan Suomen Pankkia, valtiovarainministeriötä sekä sosiaali- ja terveysministeriötä. Euroalueen yhteistä pankkivalvontaa koskevan sääntelyn mukaisesti päätöksestä konsultoitiin myös Euroopan keskuspankkia.

Lisätietoja antaa

Pentti Hakkarainen, Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtaja, puhelin 010 831 2002

Liitteet

Katso myös