Lehdistötiedote 12.5.2016

Markkinaoikeus hylkäsi Noster Credit Opportunities Master Fund Limitedin valituksen Finanssivalvonnan määräämästä rikemaksusta

Markkinaoikeus hylkäsi Noster Credit Opportunities Master Fund Limitedin valituksen 26.4.2016 antamassaan päätöksessä.

Markkinaoikeus katsoi, että Noster Credit Opportunities Master Fund Limited oli vaatinut markkinaoikeutta ensisijaisesti kumoamaan Finanssivalvonnan johtokunnan 22.5.2015 tekemän päätöksen siltä osin kuin yhtiölle on määrätty 15 000 euron rikemaksu lyhyeksimyyntiasetuksen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyömisen takia, ja toissijaisesti muuttamaan Finanssivalvonnan päätöstä siten, että rikemaksun määrää alennetaan 5 000 euroon.

Noster Credit Opportunities Master Fund Limitedin nettomääräinen lyhyt positio ylitti 30.7.2013 ja alitti 16.7.2014 lyhyeksimyyntiasetuksen 0,2 prosentin ilmoituskynnysarvon. Sekä ylityksestä että alituksesta olisi tullut ilmoittaa Finanssivalvonnalle seuraavana kaupankäyntipäivänä viimeistään klo 15.30 Suomen aikaa. Yhtiö lähetti ylitysilmoituksen 10.1.2014 useiden Finanssivalvonnan yhteydenottojen jälkeen. Ilmoituksen antaminen myöhästyi noin viisi kuukautta. Alitusilmoituksen yhtiö toimitti 3.10.2014 Finanssivalvonnan yhteydenoton jälkeen. Ilmoituksen antaminen myöhästyi noin kaksi kuukautta.

Noster Credit Opportunities Master Fund Limitedillä on oikeus valittaa markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.

Lisätietoja antaa

Juho Kivi-Koskinen, lakimies, puhelin 010 831 5260.

Liitteet

Markkinaoikeuden päätös

Finanssivalvonnan päätös (pdf)

Katso myös

Finanssivalvonnan lehdistötiedote rikemaksun määräämisestä 29.5.2015