Lehdistötiedote 1.12.2016

Pankki- ja työeläkesektorien vakavaraisuus 30.9.2016: Pankkien vakavaraisuus edelleen vahva, työeläkesektorin vakavaraisuus hyvällä tasolla

Finanssivalvonnan tänään julkaisemien syyskuun lopun tietojen mukaan Suomen pankkisektorin vakavaraisuus on edelleen vahva. Työeläkesektorin vakavaraisuus vahvistui hieman ja on hyvällä tasolla.

Pankkisektorin vakavaraisuus vahva

Muutokset vakavaraisuussuhteissa ovat kuluvan vuoden aikana olleet pieniä. Syyskuun lopun kokonaisvakavaraisuussuhde 23,1 % oli viime vuodenvaihteen tasolla (31.12.2015: 23,1 %). Pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhde parani lievästi heinä-syyskuussa ja oli syyskuun lopussa 21,1 % (31.12.2015: 21,0 %). Ydinvakavaraisuussuhteen paranemisen taustalla on ollut lähinnä kertyneiden voittovarojen kasvu.

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuussuhdeluku 1,6 säilyi heinä-syyskuussa ennallaan, mutta on heikentynyt viime vuodenvaihteesta (31.12.2015: 2,1) vuoden alussa voimaan tulleiden Solvenssi II -sääntelymuutosten vuoksi.

Pankkien liiketulosta ovat vahvistaneet kertaluonteiset myyntivoitot, mutta kannattavuus on kuitenkin heikentynyt viime vuodesta. Heikentyneet odotukset tuotoista ja kehityshankkeisiin liittyvät kulut luovat painetta pankkisektorin kannattavuudelle jatkossa.

Pienten pankkien vakavaraisuus säilyi stressitestissä hyvänä

Finanssivalvonnan suorassa valvonnassa oleville pankeille toteutettiin alkusyksyn 2016 aikana stressitestit EBAn stressitestin skenaarioiden ja menetelmien pohjalta. Testi kattaa vuodet 2016–2018 ja siinä oli mukana seitsemän pankkia ja ryhmittymää, joiden vakavaraisuus säilyi testissä hyvänä. Heikon kehityksen skenaariossa ydinvakavaraisuus putosi enimmillään 17,6 prosentista 16,0 prosenttiin ja perusskenaariossa se parani.

Työeläkesektorin vakavaraisuus hyvällä tasolla

Työeläkesektorin vakavaraisuusaste nousi 28,2 prosenttiin (30.6.2016: 26 %). Riskiperusteinen vakavaraisuusasema jatkoi vahvistumistaan 2,1 tasolle, joka on korkein vakavaraisuusasema sitten kesäkuun 2015.

Työeläkesektorin vakavaraisuutta kolmannella kvartaalilla vahvisti kolmen prosentin keskimääräinen sijoitustuotto (30.6.2016: 0 %).

Osakeriskin kasvu nosti vakavaraisuusrajaa edellisestä kvartaalista 13,2 prosenttiin.

Henki- ja vahinkovakuutussektorin Solvenssi II -vakavaraisuustiedot julkaistaan myöhemmin joulukuussa 2016.

Lisätietoja antavat

  • Anneli Tuominen, johtaja
  • Marja Nykänen, apulaisjohtaja

Haastattelupyynnöt koordinoi viestinnän mediapäivystys, puhelin 050 385 5154.

Liitteet

Pankki- ja työeläkesektorien vakavaraisuus 30.9.2016 (katso raportit julkaisuarkisto Heldasta)