Lehdistötiedote 14.3.2016

Pankkisektorin ja työeläkevakuutussektorin tila 31.12.2015: Kotimainen pankkisektori paransi kannattavuuttaan ja vahvisti vakavaraisuuttaan. Työeläkesektorin vakavaraisuus hyvällä tasolla, mutta riskitaso korkealla

Pankkien korkokate laski edelleen ja niiden tulonmuodostus oli entistä riippuvaisempaa sijoitusmarkkinoiden aktiviteetista. Sektorin tulosparannukseen vaikutti myös pankkiveron poistuminen.− Pankkien on varauduttava siihen, että Suomen heikko talouskasvu ja poikkeuksellisen haastava markkinaympäristö vaikuttavat niiden tuloksentekokykyyn. Lisäksi matala korkotaso ja sijoitusmarkkinoiden epävarmuus edellyttävät työeläkesektorin toimijoilta hyväksyttävän riskitason jatkuvaa arviointia suhteessa vakavaraisuuteen ja tuottotavoitteeseen, johtaja Anneli Tuominen toteaa.

Työeläkevakuutussektorin sijoitustoiminnan tuotto jäi viime vuodelta viiteen prosenttiin eli tuottovaatimus saavutettiin niukasti.

Negatiivinen viitekorko haaste pankkisektorille

Poikkeuksellisen alhainen korkotaso on saanut pankit varautumaan uusissa lainasopimuksissa siihen, että negatiivista viitekorkoa ei vähennetä asiakkaan marginaalista. Finanssivalvonta on asuntoluottosääntelyn uudistamisen yhteydessä esittänyt, että lailla tulisi mahdollistaa sopimusehto, joka turvaa pankille vähintään marginaalin. Jos marginaalin turvaava sopimusehto kiellettäisiin, se voisi johtaa marginaalitason nousuun tai se voisi rajoittaa asiakkaiden saatavissa olevia korkovaihtoehtoja. Kielto olisi ongelmallinen, koska korkojen laskiessa pankkien antolainauksen tuotot laskevat enemmän kuin varainhankinnan kustannukset.

Pankeilla on oikeus ja velvollisuus kysyä asiakkaan tuntemistietoja

Pankeilla ja muilla finanssialan toimijoilla on lakiin perustuva velvollisuus tuntea asiakkaansa. Pankkien asiakkaille osoittamat kyselyt ovat yksi keino tämän tuntemisvelvoitteen täyttämiseksi. Tuntemistietojen laajuus perustuu lain mukaan pankin omaan riskiperusteiseen arvioon. Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan maksupalvelulaki ei mahdollista maksuvälineiden sulkemista asiakkaan tuntemistietojen hankkimisen tehostamiseksi. - Tilanne on pankeille haasteellinen, jos asiakas kieltäytyy asiakassuhteen aikana antamasta tarvittavia tuntemistietoja", osastopäällikkö Jyri Helenius toteaa. "Pankkien pitää näissä tilanteissa riskiperusteisesti arvioida sopivia toimenpiteitä. Myös asiaan liittyvää lainsäädäntöä tulee tarkentaa."

Henki- ja vahinkovakuutussektorien Solvenssi II -vakavaraisuustiedot julkaistaan raportointiaikataulun muutosten vuoksi vasta syksyllä.

Lisätietoja antavat

  • Anneli Tuominen, johtaja, puhelin 010 831 5300
  • Marja Nykänen, apulaisjohtaja, puhelin 010 831 5247
  • Jyri Helenius, osastopäällikkö, puhelin 010 831 5312 (asiakkaan tunteminen)

Liitteet

Pankkisektorin ja työeläkevakuutussektorin tila 31.12.2015: Artikkelit

Lehdistötilaisuuden esitysmateriaali (pdf)