Lehdistötiedote 9.9.2016

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2016: Suomen pankkisektorin kannattavuus heikkeni, työeläkesektorin vakavaraisuus säilyi hyvällä tasolla − haasteet pysyvät

Finanssivalvonnan tänään julkaisemien kesäkuun lopun tietojen mukaan Suomen pankkisektorin vakavaraisuus säilyi vahvana ja työeläkesektorin vakavaraisuus hyvänä.

​− Vaikka Suomen talouskasvu on osoittanut hienoista piristymistä, pankkien toimintaympäristö on edelleen haasteellinen johtaja Anneli Tuominen muistuttaa. – Matalat korot, rahoitusmarkkinoilla vallitseva epävarmuus ja kotitalouksien korkea velkaantuneisuus korostavat finanssisektorin toimijoiden riskienhallinnan merkitystä. Digitalisoituminen ja alan ulkopuolelta tulevat toimijat myös haastavat vakiintuneita toimijoita uudistamaan liiketoimintamallejaan.

Työeläkesektorin vakavaraisuus heikkeni, mutta riskinkantokyky säilyi edelleen hyvällä tasolla. Sijoitustoiminnan tuotot jäivät tammi-kesäkuussa tuottotavoitteesta. Tulevinakin vuosina tuottotavoitetta on vaikea saavuttaa, jos korot pysyvät ennallaan nykyisellä matalalla tasolla.

Pankkisektorin vakavaraisuus vahva

Pankkisektorin kannattavuutta heikensi ensisijaisesti tuottojen lasku, mutta myös kulut kasvoivat. Tuottojen lasku johtui pääasiassa edellisen vuoden poikkeuksellisen hyvien arvopaperikaupan ja sijoitustoiminnan tuottojen putoamisesta huomattavasti alhaisemmalle tasolle. Arvonalentumiset ja järjestämättömien saamisten määrä säilyivät alhaisella tasolla, vaikka Suomen talouskehitys on ollut heikkoa.

Pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhde oli 20,9 % (31.12.2015: 21,0 %) ja kokonaisvakavaraisuussuhde 22,9 % (31.12.2015: 23,1 %). Vakavaraisuuslukujen lievä heikkeneminen johtui siitä, että riskipainotetut erät kasvoivat hieman enemmän kuin omien varojen erät. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuussuhdeluku oli kesäkuun lopussa 1,6 (31.12.2015: 2,1). Vakavaraisuussuhdeluvun heikkenemisen taustalla ovat sääntelymuutokset.

Työeläkesektorin riskinkantokyky hyvä

Työeläkesektorin sijoitustoiminnan tuotot jäivät nollaan. Toisen neljänneksen positiivisilla tuotoilla katettiin ensimmäisen neljänneksen aikana syntyneet tappiot.

Työeläkevakuutussektorin keskimääräinen vakavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 26,0 % (31.12.2015: 28,6 %). Osakeriskin määrän vähentyminen sijoitussalkussa näkyi vakavaraisuusrajan laskuna. Riskiperusteinen vakavaraisuusasema oli 2,1 (31.12.2015: 2,0).

Vahinko- ja henkivakuutussektoreiden tiedot julkistetaan 11.10.2016.

Lisätietoja antavat

  • Anneli Tuominen, johtaja
  • Marja Nykänen, apulaisjohtaja
  • Jyri Helenius, osastopäällikkö

Haastattelupyynnöt: viestinnän mediapuhelin 050 385 5154.

Liite

Pankkisektorin ja työeläkevakuutussektorin tila 30.6.2016: Artikkelit