Lehdistötiedote 15.5.2019

Virtuaalivaluutan tarjoajat rahanpesun estämisen valvonnan piiriin – Valvonta ei tuo virtuaalivaluuttoja sijoittajansuojan piiriin

Virtuaalivaluutan tarjoajien ja palvelujen rekisteröinti ja valvonta tuo alan toimijat rahanpesun estämistä koskevan sääntelyn piiriin. Sääntely ei kuitenkaan tuo virtuaalivaluuttoja sijoittajansuojan piiriin, joten virtuaalivaluuttasijoittamiseen liittyvät riskit pysyvät ennallaan. Finanssivalvonta kannustaa edelleen sijoittajia arvioimaan tarkkaan virtuaalivaluuttoihin liittyviä riskejä ennen sijoituspäätöstä.

– On hyvä, että virtuaalivaluutan tarjoajat tulevat rahanpesun estämistä koskevan sääntelyn piiriin. Virtuaalivaluutat ovat kuitenkin riskisijoituksia. Niihin liittyvä toiminta on luonteeltaan valtioiden rajat ylittävää, ja siksi on tärkeää kehittää Euroopan laajuisia sääntelyratkaisuja sijoittajansuojan parantamiseksi, toteaa Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen.

Marraskuun 2019 alusta alkaen vain lain asettamat vaatimukset täyttävät virtuaalivaluutan tarjoajat voivat harjoittaa toimintaansa Suomessa. Jos toimija ei täytä vaatimuksia, toiminta kielletään, ja kieltoa tehostetaan uhkasakolla. Sääntelyn piiriin tuleminen edellyttää toimijoilta merkittäviä panostuksia erityisesti riittävän asiakkaan tuntemisen takaamiseksi ja asiakasvarojen asianmukaisen säilyttämisen turvaamiseksi.

Markkinoilla ennen lain voimaantuloa toimivien virtuaalivaluuttojen vaihtopalveluiden ja liikkeeseenlaskijoiden sekä lompakkopalveluiden on jätettävä rekisteröintihakemus Finanssivalvontaan 18.8.2019 mennessä. Uudet, lain voimaantulon jälkeen aloittamista harkitsevat toimijat voivat tarjota palveluja asiakkaille vasta, kun niiden rekisteröintihakemus on käsitelty.

Muutoksen takana on 1.5.2019 voimaan tullut laki virtuaalivaluutan tarjoajista. Rekisteröinnillä varmistetaan, että toimijat täyttävät lakisääteiset vaatimukset, jotka koskevat mm. rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan sääntelyn noudattamista, toimijan luotettavuutta ja asiakasvarojen säilyttämistä ja suojaamista.

Laki perustuu EU:n rahanpesulainsäädäntöön

Kansainvälisesti on tunnistettu, että virtuaalivaluuttoihin ja niihin liittyviin palveluihin liittyy korkea rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski. Nyt rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskeva direktiivi laajennetaan koko EU-alueella koskemaan virtuaalivaluutan tarjoajia. Tämä parantaa viranomaisten toiminta- ja tiedonsaantimahdollisuuksia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, selvittämiseen ja paljastamiseen.

Vaikka vaatimus virtuaalivaluuttojen rekisteröimisestä ja valvonnasta tulee EU-tasolta, ei kansallinen rekisteröinti tarkoita oikeutta tarjota palveluja muissa EU-maissa yhdessä jäsenvaltiossa myönnetyn rekisteröinnin perusteella.

Sääntely ei tuo virtuaalivaluuttoja sijoittajansuojan piiriin

Valvonnasta ja rekisteröinnistä huolimatta virtuaalivaluuttojen ominaispiirteet sekä virtuaalivaluuttasijoittamiseen liittyvät riskit pysyvät ennallaan. Riskeinä ovat muun muassa rajut ja äkilliset arvonvaihtelut, vaihtopaikkoihin ja lompakkopalvelun tarjoajiin kohdistuvat tietoturvauhat sekä useiden virtuaalivaluuttojen luonne spekulatiivisina sijoituksina.

Virtuaalivaluutan tarjoajien riskienhallinnalle ei ole lainsäädännössä asetettu vaatimuksia, eikä niille ole myöskään asetettu pääomavaatimuksia. Virtuaalivaluutan tarjoajiin kohdistuva sääntely ja valvonta onkin muihin finanssialan toimijoihin verrattuna kapea-alaisempaa.

Finanssivalvonta kannustaa sijoittajia arvioimaan tarkkaan virtuaalivaluuttoihin liittyviä riskejä ennen sijoituspäätöstä.

Lisätietoja antaa

Hanna Heiskanen, johtava digitalisaatioasiantuntija. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, klo 9–16.

Katso myös

Rekisteröityminen virtuaalivaluutan tarjoajaksi