Lehdistötiedote 6.6.2019

Finanssisektorin vakavaraisuus 31.3.2019: Suomen finanssisektorin vakavaraisuus säilyi hyvänä

Finanssivalvonnan tänään julkaisemien maaliskuun 2019 lopun tietojen mukaan Suomen finanssisektori on edelleen vakaa, vaikka monen valvottavasektorin vakavaraisuus heikkenikin. Suomen pankkisektorin vakavaraisuus pysyi heikkenemisestään huolimatta EU-alueen pankkien keskimääräistä tasoa vahvempana. Sekä henki- että vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuudet säilyvät myös hyvällä tasolla heikkenemisestään huolimatta. Työeläkesektorilla vakavaraisuus vahvistui.

Pankkisektorin vakavaraisuussuhteet heikkenivät – vakavaraisuus kuitenkin edelleen eurooppalaista keskitasoa vahvempi

Suomen pankkisektorin riskipainotettuihin eriin suhteutetut vakavaraisuussuhteet sekä omavaraisuusaste heikkenivät vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Vakavaraisuussuhteiden heikkenemistä selittivät erityisesti vilkkaana jatkunut yritysluotonanto sekä yksittäinen yritysosto.

Suomen pankkisektorin vakavaraisuussuhteet pysyivät heikkenemisestään huolimatta EU-alueen pankkien keskimääräistä tasoa vahvempina. Suomen pankkisektorin omavaraisuusaste oli maaliskuun 2019 lopussa eurooppalaista keskitasoa.

Työeläkesektorin vakavaraisuus parani

Vakavaraisuusasteella mitattuna sekä työeläkevakuutusyhtiöiden että lakisääteistä eläketoimintaa harjoittavien eläkesäätiöiden ja -kassojen vakavaraisuus parani. Kaikkien pääsijoitusluokkien tuotto oli positiivinen, mikä kasvatti eläkevaroja. Erityisesti noteerattujen osakkeiden tuotto nosti sijoitusvarallisuuden keskimääräistä tuottoa, joka oli 4,9 %.

Riskiperusteinen vakavaraisuusasema pysyi ennallaan — vakavaraisuusraja kasvoi samassa suhteessa vakavaraisuuspääomiin nähden.

Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus alimmillaan vuoden 2016 jälkeen

Henkivakuutussektorin vakavaraisuus heikkeni selvästi, mutta säilyi edelleen hyvänä. Yhtiöiden riskiaseman perusteella määritettävä vakavaraisuuspääomavaatimus kasvoi enemmän kuin yhtiöiden oma varallisuus, mikä heikensi vakavaraisuutta. Myös vuoden 2019 alun korkokehitys on ollut henkivakuutusyhtiöille epäsuotuisaa, koska entistä matalampi korkotaso lisää vastuuvelan määrää.

Sijoitukset tuottivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 3,5 %. Yksikään henkivakuutusyhtiö ei tehnyt sijoitustappioita.

Pääomavaatimuksen kasvu heikensi vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta

Vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuus pysyi hyvänä, vaikka heikkeni alkuvuoden aikana. Heikkeneminen johtui monesta syystä. Vakavaraisuuspääomavaatimus kasvoi, koska osakkeiden arvon nousu lisäsi osakesijoitusten pääomavaatimusta. Osakesijoitusten pääomavaatimusta kasvatti myös se, että osa yhtiöistä luopui osakesijoitusten siirtymäsäännösten käytöstä. Oma varallisuus kasvoi suhteellisesti vähemmän kuin pääomavaatimus. Vuosivakuutusten kausivaihtelu kasvatti vahinkovakuutusvelvoitteita, mikä pienensi omaa varallisuutta ja heikensi vakavaraisuussuhdetta.

Vahinkovakuutusyhtiöiden sijoitustuotot olivat 3,4 %. Markkinahintojen kehitys oli vahinkovakuutusyhtiöiden sijoitusten kannalta edullista, ja tuottoja saatiin sekä osakesijoituksista että korkosijoituksista. Vahinkovakuutussektorin sijoitusten riskitasossa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Lisätietoja antaa

Samu Kurri, osastopäällikkö, Digitalisaatio ja analyysi. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5250 arkisin klo 9–16.

Liitteet