Lehdistötiedote 28.10.2019

Finanssivalvonta muistuttaa: Työeläkeyhtiöiden tulee pysyä toimialallaan

Finanssivalvonta nostaa valvottavatiedotteessaan esiin, että työeläkevakuutusyhtiön harjoittaman työkyvyttömyysriskin hallinnan tulee olla riskiperusteista ja luonteeltaan työeläkevakuutuksen toimialaan kuuluvaa eikä sitä saa kohdentaa kilpailullisin perustein.

Työeläkevakuutusyhtiöiden toiminta on keskeinen osa lakisääteisen eläketurvan toimeenpanoa ja rajoiltaan tarkoin säänneltyä.

Sallittu työkyvyttömyysriskin hallinta on riskiperusteista ja rajattua

Voimassa olevan lainsäädännön perusteella työeläkeyhtiön työkyvyttömyysriskin hallinnan tulee noudattaa seuraavia periaatteita:

  1. Yhteiset toimenpiteet asiakkaan kanssa käynnistyvät normaalisti sen jälkeen, kun työeläkevakuutusyhtiö on valinnut asiakkaan riskikartoituksen perusteella.
  1. Työeläkevakuutusyhtiö neuvoo ja valistaa asiakastaan työkyvyttömyysriskiin liittyvissä asioissa. Työeläkevakuutusyhtiö auttaa asiakasyritystä ymmärtämään, mitkä syyt aiheuttavat työkyvyttömyysriskiä ja mitä syitä on työkyvyttömyyden taustalla.
  1. Kun keinot työkyvyttömyysriskin alentamiseksi ovat selvät, asiakas voi joko toteuttaa itse tarvittavat toimenpiteet tai kääntyä ulkopuolisen palveluntarjoajan puoleen ja ostaa tarvittavan palvelun. Työeläkevakuutusyhtiö voi tähän toimintaan osoitetuissa rajoissa harkintansa pohjalta tarjota siihen asiakkaalle rahallista tukea työkyvyttömyysriskin hallintaosasta.
  1. Työeläkevakuutusyhtiö ei voi itse toteuttaa varsinaisia työkyvyttömyysriskiä alentavia toimenpiteitä asiakkaalle. Toisin sanoen työeläkevakuutusyhtiön toimintaan ei kuulu tällaisten palvelujen tuottaminen. Yhtiön toimintaan ei myöskään kuulu tehdä palveluntarjoajien kanssa sopimuksia, joiden perusteella palveluntarjoaja työeläkevakuutusyhtiön rahoittamana toteuttaisi varsinaisia työkyvyttömyysriskiä alentavia toimenpiteitä yhdelle tai useammalle yhtiön asiakkaalle. Tällaisia toimenpiteitä koskevat sopimukset ovat asiakkaan ja palveluntarjoajan välisiä.

Finanssivalvonta seuraa työeläkevakuutusyhtiöiden toimenpiteitä osana jatkuvaa valvontaa. Työeläkevakuutusyhtiöiden työkyvyttömyysriskin hallinnan toimialatasoinen tarkastus käynnistyy vuoden 2020 aikana.

Katso myös

Valvottavatiedote 55/2019