Lehdistötiedote 27.4.2020

Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt Danko Koncarille valituslupaa – Finanssivalvonnan päätökset nyt lainvoimaisia

Korkein hallinto-oikeus on antanut perjantaina 24.4.2020 päätöksensä Danko Koncarin valituslupahakemuksiin Afarak Group Oyj:n osakkeita koskevaa tarjousvelvollisuutta ja uhkasakon tuomitsemista maksettavaksi koskevissa asioissa. Korkein hallinto-oikeus ei myönnä asioissa Danko Koncarille valituslupaa, ja Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisut jäävät näin ollen voimaan. Tämän myötä Finanssivalvonnan päätökset ovat nyt lainvoimaisia.

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi 1.3.2019 tekemällään päätöksellä Danko Koncarin vaatimuksen kumota Finanssivalvonnan 21.2.2018 tekemä päätös (tarjousvelvollisuutta koskeva päätös), jolla Koncar oli sakon uhalla velvoitettu tekemään julkinen ostotarjous Afarak Group Oyj:n osakkeista. Lisäksi hallinto-oikeus hylkäsi Koncarin vaatimuksen kumota Finanssivalvonnan 9.7.2018 tekemä päätös (uhkasakon tuomitsemispäätös) tuomita Koncar maksamaan uhkasakon peruserä 40 000 000 euroa, koska tarjousvelvollisuutta ei ollut noudatettu. Hallinto-oikeus kuitenkin katsoi, että uhkasakon 10 000 000 euron lisäerä ei ollut vielä kertynyt valituksenalaisen päätöksen tekohetkellä, ja kumosi Finanssivalvonnan uhkasakon tuomitsemispäätöksen lisäerän osalta.

Danko Koncar valitti Helsingin hallinto-oikeuden päätöksistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkeimman hallinto-oikeuden hylättyä 24.4.2020 tekemällään päätöksellään Koncarin valituslupahakemukset Helsingin hallinto-oikeuden päätökset jäävät voimaan. Näin ollen Finanssivalvonnan tarjousvelvollisuutta koskeva päätös ja uhkasakon tuomitsemispäätös uhkasakon peruserän osalta ovat nyt lainvoimaisia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Finanssivalvonnan päätöksiin ei voi enää hakea muutosta varsinaisen muutoksenhaun keinoin.

Vaikka Finanssivalvonnan päätökset eivät ole olleet lainvoimaisia, Finanssivalvonta on lain mukaan voinut panna päätökset täytäntöön. Täytäntöönpanolla tarkoitetaan tarjousvelvollisuutta koskevan päätöksen osalta sitä, että tarjousvelvollisuuden tehosteeksi asetetut uhkasakot on tuomittu maksettavaksi, koska Koncar ei julkistanut ostotarjousta Afarak Group Oyj:n osakkeista eikä esittänyt pätevää syytä velvoitteen noudattamatta jättämiseen. Uhkasakkojen tuomitsemispäätöksen osalta Finanssivalvonta on hakenut ulosottoviranomaiselta uhkasakon täytäntöönpanoa Suomessa.

Katso myös