Lehdistötiedote 12.3.2020

Pankeilla mahdollisuus joustaa lisäpääomavaatimuksista normaalin toiminnan varmistamiseksi koronavirustilanteessa

Euroopan keskuspankki on tänään kertonut sen suorassa valvonnassa olevien pankkien mahdollisuuksista joustaa tietyistä lisäpääoma- ja likviditeettivaatimuksista. Tällä tuetaan sitä, että pankit voivat tarvittaessa vastata koronavirukseen kytkeytyvään epävarmuuteen markkinoilla ja jatkaa talouden rahoittamista.

Suomen pankkisektori kohtaa koronavirusepidemian aiheuttamat riskit vakavaraisena. Finanssivalvonta seuraa tilanteen kehittymistä ja pankkien varautumista mahdollisiin koronaviruksen vaikutuksiin kotimaisella pankkisektorilla.

Finanssivalvonta kiinnittää huomiota siihen, että sekä EKP:n että Finanssivalvonnan suorassa valvonnassa olevien suomalaisten pankkien ns. Pilari 2 -lisäpääomavaatimuksen täyttämiseen kelpaavista omista varoista on kuitenkin säädetty lailla. Muilta osin EKP:n esille nostamat keinot ovat käytettävissä myös Finanssivalvonnan valvonnassa olevissa pankeissa, jos pankkien tilanne sitä edellyttää.

Myös Euroopan pankkiviranomainen (EBA) haluaa antaa pankeille mahdollisuuden keskittyä normaalin toiminnan varmistamiseen ja lykkää siksi pankkien stressitestejä vuoteen 2021. EBAn linjauksen mukaisesti Finanssivalvonta on päättänyt myös siirtää Finanssivalvonnan suorassa valvonnassa olevien pankkien stressitestejä ensi vuoteen.

Suomessa toimivista luottolaitoksista EKP:n suorassa valvonnassa ovat Nordea Bank Oyj, OP Ryhmä ja Kuntarahoitus Oyj.

Lisätiedot:

EKP:n pankkivalvonnan tiedote: https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200312~43351ac3ac.en.html
Euroopan pankkiviranomaisen EBAn tiedote: 
https://eba.europa.eu/eba-statement-actions-mitigate-impact-covid-19-eu-banking-sector

Lisätietoja antaa Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen ja apulaisjohtaja Jyri Helenius. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, arkisin klo 9-16.