Lehdistötiedote 24.9.2021

Makrovakauspäätös: Lainakatto säilyy 85 prosentissa, pankkien muuttuva lisäpääomavaatimus ennallaan

Finanssivalvonnan johtokunta on päättänyt säilyttää pankkien muuttuvan lisäpääomavaatimuksen ennallaan perustasolla ja jatkaa lainakaton, eli enimmäisluototussuhteen, kiristämispäätöksen voimassaoloa. Lainakattoa kiristettiin kesäkuussa: muiden kuin ensiasunnon hankintaa varten otettujen uusien asuntoluottojen enimmäisluototussuhde laski 5 prosenttiyksiköllä 85 prosenttiin.

- Vaikka Suomen talouden näkymät ovat suotuisat, koronapandemia varjostaa yhä kansainvälisen talouden kehitystä ja pitää siten yllä rahoitusjärjestelmään kohdistuvaa epävarmuutta. Kotitalouksien korkea velkaantuneisuus on rakenteellinen huoli, jota suurten ja tavanomaista pidempien asuntolainojen yleistyminen pandemian aikana on edelleen voimistanut, johtokunnan puheenjohtaja Marja Nykänen toteaa.

Pandemian aikana kotitalouksien velkaantuneisuutta on kasvattanut erityisesti asuntoluottojen kasvu. Tässä tilanteessa lainanantajien on edelleen tärkeää arvioida lainanhakijoiden maksukyky huolellisesti ja noudattaa pidättyvyyttä lainanhakijan tuloihin nähden suurten ja takaisinmaksuajaltaan tavanomaista pidempien lainojen myöntämisessä.

Pankkien muuttuva lisäpääomavaatimus säilyy ennallaan

Finanssivalvonnan johtokunta on päättänyt pitää muuttuvan lisäpääomavaatimuksen edelleen 0,0 % tasolla. Muuttuvan lisäpääomavaatimuksen ensisijaisen riskimittarin, eli yksityisen sektorin luottokannan ja nimellisen BKT:n suhteen trendipoikkeaman, arvo on säilynyt alhaisella tasolla. Myöskään täydentävien riskimittarien ja indikaattoreiden perusteella ei ole selkeitä merkkejä sellaisesta suhdanneluonteisten riskien kasvusta, joka edellyttäisi muuttuvan lisäpääomavaatimuksen korottamista.

Finanssivalvonnan johtokunta arvioi vuosineljänneksittäin lyhyen ja pitkän aikavälin riskejä Suomen rahoitusjärjestelmän vakaudelle. Tarvittaessa johtokunta voi tiukentaa tai keventää vakautta edistäviä nk. makrovakausvälineitä. Johtokunta päättää neljännesvuosittain muuttuvan lisäpääomavaatimuksen ja asuntolainojen enimmäisluototussuhteen suuruuksista. Kansallisesti merkittävien luottolaitosten lisäpääomavaatimusten (nk. O-SII puskureiden) suuruudet tarkistetaan vähintään vuosittain ja ns. järjestelmäriskipuskurin suuruus vähintään joka toinen vuosi.

Lisätietoja antaa

Marja Nykänen, Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtaja, puhelin 09 183 2007

Katso alla listatut liitteet tästä linkistä

  • Johtokunnan päätös makrovakausvälineiden soveltamisesta (pdf)
  • Finanssivalvonnan johtajan lausunnolle lähetetty esitys makrovakausvälineiden soveltamisesta (pdf)
  • Lausunnot johtajan esityksestä makrovakausvälineiden soveltamiseksi (pdf)
    • Suomen Pankki
    • valtiovarainministeriö
    • sosiaali- ja terveysministeriö