Lehdistötiedote 19.4.2023

Finanssivalvonta julkisti rahanpesun estämisen valvontastrategian - pakotevalvonta tehostuu lakiuudistuksen myötä

Finanssivalvonta on julkistanut rahanpesun estämisen valvontastrategian. Strategian tavoitteena on vähentää rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja talouspakotteiden rikkomisen riskiä valvottavien toiminnassa. Eduskunta hyväksyi maaliskuussa rahanpesulain osittaisuudistuksen, jonka myötä Finanssivalvonta saa valtuuksia valvoa entistä tehokkaammin pakotteiden noudattamista finanssisektorilla.

Vuoden alussa vahvistettu Finanssivalvonnan rahanpesun estämisen strategia korostaa riskiperusteisuutta ja vaikuttavuutta ja se kattaa myös terrorismin rahoittamisen estämisen ja pakotteiden noudattamisen valvonnan.

- Rahanpesun valvonta kohdistuu kaikkiin valvottaviimme ja perustuu pitkälliseen työhön. Jos syntyy epäilyjä laiminlyönneistä tai rikkomuksista, meillä on laajalti eri keinoja käytettävissä huomautuksista toimiluvan pois ottamiseen ja sanktioihin, toimistopäällikkö Pekka Vasara toteaa.

Finanssivalvonnan ennaltaehkäisevä rooli eli tiedottaminen ja ohjeistus ovat strategiassa keskeisiä. Markkinoille on tullut viime vuosina paljon uudenlaisia, pieniä ja kansainvälisiä toimijoita, joilla ei välttämättä ole tietoa lainsäädännön odotuksista. Valvonnan tavoite on aina se, että valvottavat osaavat toimia oikein eikä siten synny tarvetta seuraamuksille.

Valvonta kattaa kaikkien toimijoiden elinkaaren alkaen rekisteröinti- tai toimilupahakemuksista. Merkittävimmän kokonaisriskin toimijoihin kohdistetaan säännöllistä jatkuvaa valvontaa ja niihin tehdään tarkastuksia tai teema-arvioita vuosittain.

Pakotevalvontaa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa

Länsimaat asettivat viime vuonna ennennäkemättömän laajat pakotteet Ukrainaan hyökännyttä Venäjää kohtaan. Eduskunnan maaliskuussa hyväksymän rahanpesulain osittaisuudistuksen myötä Finanssivalvonnalla on jatkossa valtuudet valvoa talouspakotteiden noudattamista.

- Lakimuutoksen ansiosta pääsemme entistä tehokkaammin kiinni mahdollisiin puutteisiin ja laiminlyönteihin, kun tähän asti olemme valvoneet epäsuorasti vaillinaisin valtuuksin. Keskitymme erityisesti siihen, että valvottavilla on riittävät ja oikeasuhtaiset prosessit omaan pakotteiden noudattamisen valvontaan, Pekka Vasara kertoo.

Kuten muillakin valvonta-alueilla, kyse on viranomaisten yhteistoiminnasta. Ulkoministeriö antaa tulkintaohjeita pakoteasetuksista sekä käsittelee pakotteisiin liittyvät poikkeusluvat. Ulosottolaitos vastaa varojen jäädyttämisestä. Kun viranomaisella syntyy epäily esimerkiksi pakotteiden rikkomisesta tai kiertämisestä, sen tutkii poliisi.

Lakimuutos astui voimaan 31.3.2023. Finanssivalvonta kohdentaa valvontaa tarkemmin, kun määräykset pakotteiden noudattamisesta valmistuvat.

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa Pekka Vasara, toimistopäällikkö, Rahanpesun estäminen.

Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030 arkisin klo 9-16.

Linkit

Rahanpesun estämisen valvontastrategia (pdf)

Valvottavatiedote 19.4.2023: Finanssivalvonnan rahanpesun estämisen valvontastrategia on julkaistu