Lehdistötiedote 13.6.2023

Kuluttajaluottoja myöntävät yritykset siirtyvät Finanssivalvonnan valvottaviksi 1.7.2023

Kuluttajaluottoja myöntävien yritysten valvonta siirtyy Finanssivalvonnalle 1.7.2023 alkaen. Nykyisin tehtävästä vastaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Jatkossa yritysten toimintatapoja valvotaan Finanssivalvonnassa samaan tapaan kuin muidenkin luotonantajien.

Suomalaisten kotitalouksien velkaantuminen niin asuntoluottojen kuin kulutusluottojen osalta on korkealla tasolla. Osana kotitalouksien ylivelkaantumisen ehkäisemistä on säädetty laki, jossa luotonvalvonta keskitetään yhdelle viranomaiselle. Kuluttajaluotonannon ja vertaislainanvälittäjien valvonta siirtyy Etelä-Suomen aluehallintovirastolta Finanssivalvonnan alaisuuteen heinäkuun 2023 alusta alkaen.

Kuluttajaluottoja myöntäviltä yrityksiltä edellytetään rekisteröitymistä valvovalle viranomaiselle ja niiden täytyy täyttää rekisteröinnin edellytykset koko toiminnan ajan. Yritysten toimintatapoja kuten myyntiä, markkinointia ja luotonmyönnön periaatteita valvotaan Finanssivalvonnassa jatkossa samaan tapaan kuin muidenkin luotonantajien. Finanssivalvonta kohdistaa valvottaviin säännöllisiä tarkastuksia ja määrää tarvittaessa mahdollisista havaituista laiminlyönneistä hallinnollisia seuraamuksia. Tällä hetkellä Suomessa on 45 rekisteröityä luotonmyöntäjää.

- Finanssivalvonta toivottaa uudet valvottavat tervetulleiksi ennakoivan ja ennakoitavan valvontamme piiriin. Otamme toimijat vastaan arvioimalla muun muassa niiden rekisteröintiedellytysten mukaisten tietojen täyttymistä, rahanpesulain mukaisten velvoitteiden noudattamista sekä maksukyvyttömyysriskien hallintaa. Läpikäynti antaa meille kattavan kuvan valvottavien tilasta ja auttaa meitä jatkossa riskiperusteisen valvonnan kohdentamisessa, osastopäällikkö Samu Kurri kertoo.

Myös kuluttaja-asiamiehellä on toimivalta valvoa kuluttajaluottomarkkinoilla toimivia yrityksiä.

Vuoden 2022 lopussa kulutusluotto- ja pienlainayhtiöiden suomalaisille kotitalouksille myöntämien kulutusluottojen kanta oli Suomen Pankin mukaan 154 miljoonaa euroa ja kannan keskikorko 35 prosenttia.

Yhteystiedot

Samu Kurri, osastopäällikkö, Digitalisaatio ja analyysi. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030 arkisin klo 9-16.