Lehdistötiedote 22.11.2023

Marko Myller Finanssivalvonnan Pankkivalvonta-osaston osastopäälliköksi

Finanssivalvonnan johtokunta on nimittänyt yhteiskuntatieteiden maisteri Marko Myllerin Pankkivalvonta-osaston osastopäälliköksi viiden vuoden määräajaksi 1.1.2024 alkaen. Osastopäällikkö on Finanssivalvonnan johtoryhmän jäsen ja raportoi johtajalle.

Pankkivalvonta-osasto vastaa luottolaitossektorin vakavaraisuus- ja maksuvalmiusvalvonnasta yhteistyössä Euroopan keskuspankin kanssa sekä pankkien ja muiden kuluttajaluotonmyöntäjien menettelytapojen valvonnasta. Osastolla valvotaan muun muassa luottolaitosten hallinnon luotettavuutta, riskienhallinnan menettelyjä ja riskinottoa. Pankkisääntelyn kehittäminen on osa osaston toimintaa.

Marko Myller on toiminut Pankkivalvonta-osastolla Jatkuva valvonta 1 -toimiston toimistopäällikkönä sekä varajäsenenä Euroopan pankkiviranomaisen EBAn hallintoneuvostossa ja Euroopan keskuspankin valvontaneuvostossa. Jatkuva valvonta 1 -toimiston vastuulla on Nordean vakavaraisuus- ja maksuvalmiusvalvonta osana EKP:n yhteistä valvontatiimiä.

1.7.2023 alkaen Marko Myller on ollut määrättynä hoitamaan Pankkivalvonta-osaston vt. osastopäällikön tehtävää, kunnes virka saadaan täytettyä vakinaisesti.

Vuosina 2014–2017 Myller on työskennellyt Finanssivalvonnassa Jatkuva valvonta -toimiston sekä Rahoitussektoritoimiston toimistopäällikkönä. Sitä ennen hän on työskennellyt Suomen Pankissa ja EKP:ssa.

– Myllerillä on pankkitoiminnan vahvaa kokemusta sekä pankkien toiminnan pitkäaikaisen analyysin että juuri tätä tehtävää ajatellen tärkeän pankkien valvonnan kautta. Lisäksi hänellä on pitkä kokemus kansainvälisestä työryhmätyöstä, pankkien yhteisestä EKP-valvonnasta sekä ylimmän tason yhteistyöstä, Finanssivalvonnan johtaja Tero Kurenmaa sanoo.

– Olen saanut kokea ainutlaatuisen mahdollisuuden työskennellä innostavien ja erittäin osaavien kotimaisten ja eurooppalaisten kollegoiden kanssa eurooppalaisen pankkivalvonnan parissa aina yhteisen valvontamekanismin perustamisesta alkaen. Olen kiitollinen mahdollisuudesta päästä jatkamaan tätä työtä aiempaa vastuullisemmassa roolissa Pankkivalvonnan osastopäällikkönä, Marko Myller sanoo.

Marko-Myller-380x459.jpg

Marko Myller (Kuva: Finanssivalvonta)

Lisätietoja antaa

Tero Kurenmaa, johtaja. Haastattelupyynnöt koordinoi viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, arkisin klo 9–16.