Ajankohtaista ESMAsta

ESMAn Trends, Risks and Vulnerabilities (TRV) -raportti on julkaistu 1.9.2022.

ESMA on 21.7.2022 julkistanut kansallisten valvojien esitetarkastusta koskevan raportin. Vertaisarvioinnissa tarkasteltiin arvopapereiden listalleottoesitteiden arviointia ja hyväksyntää koskevia valvojien menettelytapoja.

ESMA on 7.7.2022 julkistanut tiedotteen Venäjän Ukrainaan kohdistuvaan hyökkäykseen liittyvien EU- pakotteiden vaikutuksista esitevalvontaan.