Raportointitiedote 19.12.2017 – 11/2017

Muutoksia vakuutussektorin tiedonkeruusovelluksiin ja CSV-muotoisten tiedonkeruusovellusten allekirjoitussertifikaattien päivitys | Kansallinen raportointi (Virati)

Finanssivalvonta julkaisi 2.10.2017 lausuntopyynnön muutosesityksistä konekielisten valvontatietojen toimittamiseen (Määräykset ja ohjeet 1/2011). Muutosesityksen ja saatujen palautteiden perusteella Finanssivalvonta on päivittänyt seuraavia tiedonkeruita:

  • Muuttuvat tiedonkeruut: VA, VB, VE, VJ, VK, VM, VN, VO ja VS
  • Uudet tiedonkeruulomakkeet: VJ051 ja VN05
  • Lisäksi muuttuvat tiedonkeruut: VL ja VP
  • Vastaavasti on päivitetty muuttuneiden tiedonkeruiden täyttöohjeet.

Muutokset tulevat voimaan 31.12.2017, ja niitä sovelletaan ensimmäisen kerran raportoitaessa tietoja ajankohdalta 31.12.2017.

VL- ja VP-tiedonkeruiden muutokset johtuvat 1.1.2017 voimaan tulleista lakimuutoksista, ja niitä sovelletaan ensimmäisen kerran raportoitaessa tietoja ajankohdalta 31.12.2017. Lausuntopyyntö muutosesityksistä on julkaistu 10.12.2015.

Lisätietoja antavat:

  • Tiedonkeruut VA, VB, VE, VK ja VM: tilinpäätösasiantuntija Marketta Lindén, sähköposti marketta.linden(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 09 183 5350
  • Tiedonkeruut VJ ja VN: johtava matemaatikko Pirkko Welin-Siikaluoma, sähköposti pirkko.welin-siikaluoma(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 09 183 5533
  • Tiedonkeruut VO ja VS: riskiasiantuntija Johanna Korhonen, sähköposti johanna.korhonen(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 09 183 5541
  • Tiedonkeruut VL ja VP: matemaatikko Anna Keinänen, sähköposti anna.keinanen(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 09 183 5526

Allekirjoitussertifikaattien päivitys

CSV-muotoisten tiedonkeruusovellusten allekirjoitussertifikaatit ovat päivitetty, joten uudet työkirjat voi ladata Jakelu-palvelusta. Päivitys koskee FINREP-, FA-, FT-, JM-, KA-, KB-, KP-, KT-, LTC-, M-, MA-, MJ-, ML-, MU-, MV-, R-, RVA-, S-, V-, VC-, VD,- VF-, VG-, VP-, VQ-tiedonkeruita. Muiden tiedonkeruiden allekirjoitussertifikaatit on päivitetty aiemmin.

Lisätietoa saa tarvittaessa sähköpostitse osoitteesta VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi.