Raportointitiedote 3.10.2017 – 4/2017

Uusi versio FIVA Tiedonkeruusovelluksesta (AIFMD, Solvenssi II, AE, COREP, FINREP, FP, SBP) on ladattavissa Jakelu-palvelusta | EBA EIOPA ESMA

FIVA Tiedonkeruusovelluksen (XBRL/XML) versio 11.0.11 ja uudet Excel-työkirjat ovat ladattavissa Jakelu-palvelusta. Uuteen tiedonkeruusovelluksen versioon on korjattu sovelluksen käytössä ilmenneitä pieniä virhetilanteita. Tiedonkeruiden sisältöön ei ole tullut muutoksia.

Tiedonkeruusovelluksen uuteen versioon on lisätty Euroopan keskuspankin Expert Group on Data Quality -työryhmän kehittämiä EGDQ-tarkistuksia, jotka täydentävät EBAn kotisivuilla julkaistuja EBA Validation Rules -tarkistuksia. Luottolaitosten odotetaan noudattavan EGDQ-tarkistuksia laadunvarmistusprosesseissaan. Tarkistusten vastainen raportointi johtaa korjaus- tai selvityspyyntöihin. Lisätietoa EGDQ-tarkistuksista löytyy Finanssivalvonnan verkkosivuilta: Luottolaitokset: EGDQ-tarkistukset (EBAn ITS-raportointi).

Ongelmatilanteissa voi ottaa yhteyttä:

  • EBAn ITS-raportointiin liittyvät tekniset ja tulkintakysymykset (XBRL/XML):
    EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi (ent. ITShelpdesk(at)fiva.fi, COREPhelpdesk(at)fiva.fi)
  • AIFMD-raportointiin liittyvät tekniset kysymykset ja tulkintakysymykset:
    AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi
  • Solvenssi II -raportointiin liittyvät tekniset ja tulkintakysymykset:
    S2Helpdesk(at)fiva.fi