Raportointitiedote 19.12.2017 – 12/2017

Uusi versio FIVA Tiedonkeruusovelluksesta (AIFMD, Solvenssi II, AE, COREP, FINREP, FP, SBP) on ladattavissa Jakelu-palvelusta | EBA EIOPA ESMA

FIVA Tiedonkeruusovelluksen (XBRL/XML) versio 12.3.15 ja uudet Excel-työkirjat ovat ladattavissa Jakelu-palvelusta. Uuteen tiedonkeruusovelluksen versioon on korjattu sovelluksen käytössä ilmenneitä pieniä virhetilanteita.

EBA ja ESMA

Tiedonkeruiden sisältöön ei ole tullut muutoksia.

EIOPA

Tiedonkeruusovelluksessa on huomioitu EIOPAn vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden Solvenssi II -tiedonkeruun DPM-version päivityksen (2.2.0) taksonomiamuutokset. DPM 2.2.0 -versiota käytetään raportointiin tiedonajankohdasta 31.12.2017 alkaen.

 • Ensimmäinen raportointi on kvartaaliraportointi tiedonajankohdalta Q4/2017; raporttien määräpäivä Finanssivalvontaan on 18.2.2018.
 • Työkirjoista ovat ladattavissa solo- ja ryhmätason kvartaali- ja vuosimoduulit (ml. Financial Stability-moduulit) sekä Technical Entry Point (tep) -raportointimoduuli, joka on tarkoitettu raportointiin erityistapauksissa.
 • Tiedonkeruusovellus ei tue taksonomiaan 2.2.0 sisältyviä Public Disclosure -moduuleita (aps ja apg), jotka on tarkoitettu helpottamaan yhtiön nettisivuilla julkaistavan tiedon (SFCR kvantitatiiviset taulukot) tuottamista. Niillä ole tarkoitus raportoida tietoa valvojalle eikä EIOPAan.
 • Solvenssi II -tiedonkeruun Jakelu-palvelun asennuspaketin päivitetty Release note sisältää lisätietoja Tiedonkeruusovellukseen toteutetuista muutoksista.
 • Lisätietoja EIOPAn verkkosivuilta kohdasta Data Point Model and XBRL

 

Ongelmatilanteissa voi ottaa yhteyttä:

 • EBAn ITS-raportointiin liittyvät tekniset ja tulkintakysymykset (XBRL/XML):
  EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi
 • AIFMD-raportointiin liittyvät tekniset kysymykset ja tulkintakysymykset:
  AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi
 • Solvenssi II -raportointiin liittyvät tekniset ja tulkintakysymykset:
  S2Helpdesk(at)fiva.fi