Raportointitiedote 12.1.2018 – 2/2018

Komissio hyväksynyt teknisen täytäntöönpanostandardin (ITS) – EBAn Reporting framework 2.7 (DPM 2.7.0.1) käyttöön 31.3.2018 tiedoista | EBA

Euroopan komissio hyväksyi 9.11.2017 Teknisen täytäntöönpanostandardin (ITS), jolla muutetaan komission antamaa täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 680/2014. Asetus julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä (OJ) 6.12.2017, ja se on sitova 20 päivää julkaisun jälkeen.

Lisätietoa: Finanssivalvonnan valvottavatiedote 74/2017