Raportointitiedote 9.5.2018 – 15/2018

Sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat - Konserniavustuksen raportointi alkaen 31.3.2018 | EBA

Sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahaston hoitajat siirtyivät käyttämään FINREP9-tiedonkeruuta raportoinnissaan alkaen 31.3.2018. Uudessa tiedonkeruussa ei ole enää riviä F 02.00_615 ”Tilinpäätössiirrot” mihin on aikaisemmin ohjeistettu raportoimaan mahdolliset saadut tai maksetut konserniavustukset. Uudessa FINREP9 tiedonkeruussa pyydetään raportoimaan konserniavustukset riville F 02.00_620 ”Jatkuvien toimintojen voittoon tai tappioon liittyvät verokulut tai (-) verotuotot”.

Lisätietoa saa tarvittaessa sähköpostitse osoitteesta EBAReportingHelpdesk(at)finanssivalvonta.fi