Raportointitiedote 27.9.2018 – 34/2018

FIVA Tiedonkeruusovelluksen työkirjoista julkaistu demoversiot Jakelu-palvelussa | EBA EIOPA

FIVA Tiedonkeruusovelluksen (XBRL/XML) EBAn ja EIOPAn tulevien DPM-versioiden taksonomioiden mukaisista työkirjoista on julkaistu demoversiot Jakelu-palvelussa.

Työkirjoissa on mahdollista syöttää arvoja lomakkeille, tallentaa toimitustiedosto ja CSV-tiedosto sekä tuoda tietoja työkirjoille. Finanssivalvonta toivoo, että raportoijat testaavat työkirjoja mahdollisimman kattavasti.

Työkirjat eivät ole raportointiin tarkoitettuja versioita. Kehitystyö jatkuu Finanssivalvonnassa lopullisen raportointiin tarkoitetun Tiedonkeruusovellusversion ja työkirjojen julkaisuun asti (arvioitu julkaisuaika joulukuu).

EBAn ja EIOPAn tulevien DPM-versioiden taksonomioiden mukaisia raportteja ei ole vielä mahdollista lähettää raportoinnin testiympäristöön. Tiedotamme asiasta raportointitiedotteella erikseen.

EBA

 • EBAn DPM 2.8 -versio tulee voimaan Q4/2018 raportoinnista alkaen.
 • Tiedonkeruusovelluksessa on huomioitu EBAn validointisääntöjen päivitykset (viimeisin 10.9.2018).
 • Tiedonkeruusovellus ei sisällä Euroopan keskuspankin Expert Group on Data Quality -työryhmän kehittämiä EGDQ-tarkistuksia.

EIOPA

 • EIOPAn DPM 2.3.0 -versio tulee voimaan Q4/2018 raportoinnista alkaen.
 • Tiedonkeruusovelluksessa on huomioitu EIOPAn validointisääntöjen päivitykset (viimeisin 16.7.2018).

Finanssivalvonta ottaa mielellään vastaan palautetta ja kehitystoiveita Tiedonkeruusovellukseen liittyen.

Kysymykset ja kommentit voi lähettää sähköpostitse:

 • EBAn ITS-raportointiin liittyvät tekniset kysymykset ja tulkintakysymykset (XBRL/XML):
  EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi
 • Solvenssi II -raportointiin liittyvät tekniset kysymykset ja tulkintakysymykset:
  S2Helpdesk(at)fiva.fi