Raportointitiedote 7.1.2019 – 2/2019

Finanssivalvonnan testiympäristöön lisätty EBA DPM 2.8.1.1.- ja EIOPA DPM 2.3.0 -tiedonkeruut | EBA EIOPA

Raportoijien käyttöön tarkoitettuun testiympäristöön on lisätty EBA DPM 2.8.1.1- ja EIOPA DPM 2.3.0 -tiedonkeruut. Raportoijat voivat lähettää raportteja tarkastettavaksi testiympäristöön ennen virallisen raportin lähettämistä Finanssivalvontaan.

Finanssivalvonta ottaa mielellään vastaan palautetta ja kehitystoiveita testiympäristöön liittyen.

Testiympäristö on muuten vastaava kuin Finanssivalvonnan tuotantoympäristö, mutta siellä tehdään myös järjestelmätestaamista ennen muutosten siirtämistä varsinaiseen tuotantoympäristöön. Tästä johtuen esim. raportoijan saama palauteviesti voi testiympäristöstä olla erilainen kuin tuotantoympäristöstä.
Testiympäristön sähköpostiosoite on TK_rahoitus(at)bof.fi

Kysymykset ja kommentit voi lähettää sähköpostitse:

  • EBAn ITS-raportointiin liittyvät kysymykset: EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi
  • Solvenssi II -raportointiin liittyvät kysymykset: S2Helpdesk(at)fiva.fi