Raportointitiedote 22.8.2019 – 20/2019

EBA julkaissut luottolaitoksia koskevan muutetun teknisen täytäntöönpanostandardin (ITS) FINREP- ja SBP-tiedonkeruiden osalta – DPM 2.9 käyttöön | EBA

EBA on julkaisut teknisen täytäntöönpanostandardin (ITS), viranomaisraportoinnissa käytetyn DPM-mallin sekä XBRL-taksonomian FINREP- ja SBP-tiedonkeruun osalta. Nyt julkaistu ITS on sitovaa lainsäädäntöä vasta, kun Euroopan komissio on sen hyväksynyt ja se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

EBA on siirtynyt uuteen modulaariseen julkaisumalliin DPM 2.9 -version myötä. Uudessa julkaisumallissa raportointikehyksen tiedonkeruiden muutokset julkaistaan eri ajankohtina. Tiedonkeruiden muutokset tulevat voimaan julkaisumallin aikataulun perusteella määräytyvistä tiedonajankohdista alkaen. Finanssivalvonta tiedotti COREP-päivityksestä 20.6.2019.

DPM 2.9 -versiota käytetään raportointiin:

  • SBPIMV moduulin osalta 26.9.2019 alkaen
  • SBP moduulin osalta 31.12.2019 alkaen
  • FINREP moduulin osalta tiedonajankohdasta 30.6.2020 alkaen.

EBAn sivusto ITS-raportointia koskevasta XBRL-taksonomiasta ja DPM-mallista

Muutokset FINREP-tiedonkeruussa (paketti 2.9 FINREP)

Olennaisimmat muutokset tulevat järjestämättömien saamisten raportointiin. Osa näistä uusista järjestämättömiin saamisiin kohdistuvista raportointivaatimuksista tulee sovellettaviksi vain määrätyn kynnysarvon ylittäville valvottaville.

Tuloslaskelman kulujen raportointia on laajennettu erityisesti hallinto- ja henkilöstökulujen osalta ja toisaalta palkkiotuottojen ja -kulujen erittelyä on tarkennettu. Joitakin pienempiä muutoksia on tehty vastaamaan vuoden 2019 alussa voimaan tullutta Vuokrasopimukset -standardia (IFRS 16).

Lisäksi uusia validointisääntöjä on tullut lisää ja jo olemassa oleviin on tehty muutoksia.

Lisätietoja:

  • EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi