Raportointitiedote 31.12.2019 – 33/2019

EIOPA on julkaissut päivitetyn validointisääntöjen listan ja List of known issues -dokumentin | EIOPA

Muutokset koskevat Solvenssi II -taksonomiaa 2.4.0 ja PF-taksonomiaa 2.3.0.

Validointisääntöjä on deaktivoitu ja viisi uutta kohtaa on lisätty List of Known issues -dokumenttiin.

Lisätietoja EIOPAn sivustolla

Päivitetyt validointisäännöt ovat käytettävissä raportoijien testiympäristössä 3.1.2020.