Raportointitiedote 16.4.2020 – 11/2020

Solvenssi II -validointeja on muutettu väliaikaisesti henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden raportointiin | EIOPA

Solvenssi II DPM 2.4.0 -validointeja on päivitetty 9.4.2020. Muutokset mahdollistavat osittaisten raporttien vastaanoton COVID-19 -poikkeustilanteessa.

Lopullisten raporttien tulee sisältää myös aiemmin lähetetyt lomakkeet.

Tarkemmat raportointiohjeet löytyvät EIOPA:n tiedotteesta.

Uudet raportointipäivämäärät poikkeuksineen löytyvät Finanssivalvonnan tiedotteesta.