Raportointitiedote 21.4.2020 – 13/2020

Ajankohtaista työeläkelaitosten raportointiaikatauluista | Kansallinen raportointi (Virati)

Koronavirustilanteen vuoksi Finanssivalvonta on tehnyt muutamia tarkennuksia työeläkeyhtiöiden ja sairauskassojen raportointiaikatauluihin. Eläkesäätiöiden, eläkekassojen, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ja Merimieseläkekassan raportointiaikataulut säilyvät ennallaan. Mahdollisissa aikatauluongelmissa pyydämme olemaan yhteydessä VIRATIhelpdesk(at)bof.fi.

Poikkeava raportointiaikataulu

Työeläkeyhtiöiden ja sairauskassojen alla olevien raporttien toimitusajat muuttuvat seuraavasti:

  Raportti Alkuperäinen toimituspäivä Uusi toimituspäivä
Työeläkeyhtiöt      
1 VD Vakavaraisuus 15.5.2020 30.4.
2 VF Vastuuvelan kate 15.5.2020 30.4.
3 VS Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen 15.5.2020 30.4.

Työeläkeyhtiöiden muiden raporttien osalta raportointiaikataulut säilyvät ennallaan.

Sairauskassat      
4 KA Tuloslaskelma- ja tasetaulukot 30.5.2020 30.10.2020

Valvottavan tulee toimittaa Finanssivalvonnalle VKL 9 luvun 97 §:n edellyttämät asiakirjat sekä suorittaa raportointi viimeistään kuukauden kuluessa varsinaisen kassankokouksen pitämisestä, kuitenkin viimeistään 30.10.2020 mennessä.

Lisäeläkelaitosten tiedonkeruu

Lisäeläkelaitosten alla olevien raporttien toimitusajat muuttuvat seuraavasti:

Lisäeläkelaitokset      
5 PF AEE kevennetty vuosiraportointi 16.6.2020 11.8.2020
6 PF AEI laajempi vuosiraportointi 16.6.2020 11.8.2020
7 PF QEI kvartaaliraportointi 2.6.2020 16.6.2020

 

Lisätietoja

  • Marketta Lindén, tilinpäätösasiantuntija
    puh. 09 183 5350 tai marketta.linden(at)finanssivalvonta.fi