Raportointitiedote 24.9.2020 – 22/2020

Raportointijärjestelmän uudistus

Finanssivalvonta on aloittanut valvottavien taloudellisen tilan ja riskien raportointijärjestelmän uudistamisen. Raportointijärjestelmän kilpailutusvaihe on menossa, ja järjestelmätoimittaja valitaan kevään 2021 aikana.

Järjestelmäuudistus koskee EBA ITS-, EIOPA ITS-, ESMA- ja kansallisia (Virati) tiedonkeruita. Tiedonkeruut siirretään vaiheittain uuteen raportointijärjestelmään vuosien 2022-2023 aikana. Tarkempi aikataulu tiedetään sen jälkeen kun järjestelmätoimittaja on valittu.

Uudessa raportointijärjestelmässä raportoijien käyttöön on tulossa Raportoijan portaali, jossa suomalaisten ja ulkomaisten raportoijien tunnistaminen ja valtuuttaminen tapahtuu suomi.fi –palvelun kautta. Viestintä Finanssivalvonnan ja raportoijan välillä tapahtuu Raportoijan portaalin kautta, jolloin sähköpostin välityksellä tapahtuvasta viestinnästä luovutaan.

Raportoijan portaaliin tulee nähtäväksi raportoijakohtaiset raportointivelvollisuudet. Raportoijan portaalissa raportoija voi joko ladata itse tuottamansa raportit tai täyttää tiedonkeruukohtaiset web-lomakkeet. Raportit voi toimittaa Finanssivalvontaan myös raportoijalle tarjottavan rajapinnan kautta (A2A). CSDR7-, CSDR9- ja MMF-tiedonkeruille ei ole suunnitteilla web-lomakkeita, joten raportit voi joko ladata raportointijärjestelmään Raportoijan portaalissa tai toimittaa rajapinnan kautta. Toimitetusta raportista toimitetaan raportointipalaute sekä Raportoijan portaalin että rajapinnan (A2A) kautta.

Finanssivalvonnan tiedonkeruusovellusten tuottaminen päättyy sitä mukaa kun raportointi siirtyy uuteen raportointijärjestelmään. Mikäli raportoijalla on tarvetta myös jatkossa käyttää vastaavan tyyppistä sovellusta kuin Finanssivalvonnan tarjoamat tiedonkeruusovellukset, niin markkinoilla on tarjolla XBRL-ja xml-muotoiseen raportointiin vastaavia kaupallisia sovelluksia.

Uudessa raportointijärjestelmässä kansallinen raportointi on edelleen CSV-muotoista.

Järjestelmäuudistuksen etenemisestä tiedotetaan valvottavia sitä mukaa kun uutta tietoa on käytettävissä.

Yhteystiedot


Raportointijärjestelmän uudistukseen liittyvät kysymykset

NewReportingSystem@fiva.fi