Raportointitiedote 30.10.2020 – 28/2020

Luottolaitosten EKP:n valvontamaksujen määrittämisessä käytettävät valvontamaksutekijät raportoitava Finanssivalvonnalle viimeistään 11.11.2020 I EBA

Vuoden 2020 maksukaudesta alkaen maksut peritään jälkikäteen ja EKP käyttää jo olemassa olevia valvontatietoja maksujen laskemisessa, mikä vapauttaa suurimman osan luottolaitoksista erillisestä tiedonkeruusta.

Kuitenkin ne luottolaitokset, jotka käyttävät mahdollisuutta jättää SSM-alueen ulkopuoliset tytäryhtiöt kokonaan tai osittain valvontamaksutekijöiden määrittämisen ulkopuolelle ja ovat ilmoittaneet tästä EKP:lle syyskuun loppuun mennessä, joutuvat toimittamaan EKP:n valvontamaksujen laskennassa käytettävistä tiedoista antaman päätöksen tarkoittamat tiedot Finanssivalvonnalle 11.11.2020 mennessä.

Myös Suomessa toimivien SSM-alueen ulkopuolisista maista tulevien valvontamaksuja maksavien sivuliikkeiden tulee toimittaa Finanssivalvonnalle 11.11.2020 mennessä johdon vakiomuotoinen kirje, jossa vahvistetaan sivuliikkeiden kokonaisvarojen määrät. Sivuliikkeiden tulee toimittaa johdon kirje, vaikka valvontamaksut laskettaisiin Finrep-raportoinnin perusteella.

Toimitettavat tiedot ovat edellisvuoden lopun tietoja paitsi, jos valvottava on perustettu valvontamaksukaudella, niin tällöin toimitettavat tiedot ovat perustamista lähinnä seuraavan vuosineljänneksen lopun tietoja. Jos sivuliike on perustettu vuoden 2020 aikana, sivuliikkeen tulee täyttää johdon vakiomuotoisen kirjeen lisäksi myös kokonaisvarojen ilmoittamista koskeva lomake ja lähettää se yhdessä johdon vakiomuotoisen kirjeen kanssa Finanssivalvonnalle 11.11.2020 mennessä.

Valvontamaksujärjestelyjen muutokset perustuvat EKP:n valvontamaksuasetuksen (1163/2014) (2019/2155) muutokseen sekä EKP:n valvontamaksujen laskennassa käytettäviä tietoja koskevan päätöksen (2019/2158) päivitykseen. Valvontamaksuista löytyy lisätietoja EKP:n sivuilta.

Johdon vahvistuskirjeet, valvontamaksutekijät (Excel-lomakkeet) ja tilintarkastajan lausunnot niiden valvottavien osalta, joita vaatimus koskee, toimitetaan Finanssivalvontaan sähköpostitse osoitteeseen: EKP_valvontamaksut(at)finanssivalvonta.fi

Johdon vahvistuskirjeet voidaan toimittaa vaihtoehtoisesti myös kirjeitse osoitteeseen Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki. Kirjekuoreen tulee merkitä ”EKP:n valvontamaksut/FIDATA/Mattinen”.

Lisätietoja antaa

  • EKP_valvontamaksut(at)finanssivalvonta.fi
  • SSM-fee-enquiries(at)ecb.europa.eu

Liitteet

Valvontamaksutekijöiden raportointilomakkeiden täyttöohjeet
Valvontamaksutekijöiden raportointilomake - kokonaisvarat
Valvontamaksutekijöiden raportointilomake - kokonaisriski
Johdon kirjeen pohja