Raportointitiedote 5.5.2022 – 08/2022

EBAn muutettu tekninen täytäntöönpanostandardi (ITS) – DPM 3.2 käyttöön 31.12.2022 tiedoista

Euroopan pankkivalvontaviranomainen (EBA) on julkaissut ensimmäisen vaiheen (Phase 1) viranomaisraportoinnissa käytettävästä DPM 3.2 teknisestä täytäntöönpanostandardista (ITS), viranomaisraportoinnissa käytetystä DPM 3.2 -versiosta sekä XBRL-taksonomiasta. Muutokset vaikuttavat luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten, rahastoyhtiöiden ja toimiluvallisten vaihtoehtorahastojen hoitajien raportointiin.

  • DPM 3.2:n vaihe 1 (Phase 1) sisältää muutoksia seuraaviin raportointeihin: COREP, AE, G-SII ja IF.
  • DPM 3.2:n vaihe 2 (Phase 2) julkaistaan arviolta vuoden 2022 toisella neljänneksellä ja se kattaa Supervisory Benchmarking -raportoinnin. 
  • DPM 3.2:n vaihe 3 (Phase 3) julkaistaan arviolta vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä ja se kattaa palkitsemiseen liittyvän raportoinnin.

DPM 3.2 -versiota käytetään raportointiin tiedonajankohdasta 31.12.2022 alkaen. Poikkeuksena SBPIMV raportointi, jolle DPM 3.2 tulee voimaan jo tiedonajankohdan 30.9.2022 raportoinnista. ITS on sitovaa lainsäädäntöä vasta, kun Euroopan komissio on sen hyväksynyt, ja se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

 

Merkittävimmät muutokset

EBAn filing indicator -sääntöihin tulee muutos. Jokainen raportoitavan moduulin sisältämä lomake on ilmaistava joko positiivisella tai negatiivisella filing indicatorilla. Puuttuva filing indicator johtaa raportin hylkäämiseen. Finanssivalvonta ottaa tämä käytännön voimaan jo uuden raportointijärjestelmän käyttöönoton yhteydessä, eli ajankohdasta 31.7.2022 lähtien. Muutos tulee voimaan ensimmäisenä heinäkuun ALM- ja LCR DA -raporteille.

EBAn CON- ja IND-moduulien nimiöintimuutos vuoden 2022 lopusta ei koske raportointia Finanssivalvontaan. Nimiöintimuutos on huomioitu kansallisesti Fivan uudessa raportointijärjestelmässä ja sen konekielisessä tietojenvälityksen kuvauksessa ajankohdasta 31.7.2022 alkaen.

 

Omat varat (COREP OF)

Omien varojen raportoinnin muutokset ovat vähäisiä. Isoimmat tehdyt muutokset ovat rivien lisäyksiä lomakkeisiin C 01.00 ja C 02.00, jotka liittyvät ohjelmistohyödykkeiden käsittelyyn omien varojen laskennassa. Lisäksi mm. luottoriskin lomakkeille C 13.01 ja C 14.00 ja C 14.01 on lisätty useita rivejä. Lisäksi uusia validointisääntöjä on tullut lisää ja jo olemassa oleviin on tehty muutoksia.

 

Likviditeetin lisämetriikka (COREP ALM)

ALMM-raportoinnin lomakkeet pysyvät samoina, mutta niiden sisälle on tehty muutoksia, kuten uusia taulukoita ja rivejä muutettu. Rivi- ja sarakenumerointi on muutettu nelinumeroiseksi kaikille lomakkeille (aiemmin ainoastaan lomakkeella C 66.01).

Muutokset ALMM-raportointiin liittyvät pääsääntöisesti suhteellisuusperiaatteisiin, joiden perusteella raportoinnin laajuutta ja frekvenssiä on muutettu erityisesti pienten ja rakenteeltaan yksinkertaisten luottolaitosten (Small and non-complex institutions, SNCI) osalta.

 

Pysyvä varainhankinta (NSFR)

Pysyvän varainhankinnan vaatimuksen (NSFR) validointisääntöihin on tehty muutoksia. NSFR-lomakkeet pysyvät samoina, mutta kaikkien NSFR-lomakkeiden sisälle on lisätty taulukoita.

 

Varojen vakuussidonnaisuus (AE)

Muutosten taustalla on suhteellisuusperiaate, joiden pohjalta pienille ja rakenteeltaan yksinkertaisille luottolaitoksille on kohdennettu raportointihelpotuksia. Lisäksi määritelmiä ja viittauksia on tarkennettu. Rivi- ja sarakenumerointi on muutettu nelinumeroiseksi AE-raportoinnissa.

 

Lisäraportointi G-SII puskurikantojen yksilöintiä ja määrittämistä varten (G-SII)

Soveltamisala on laajennettu koskemaan myös konsolidointiryhmään kuulumattomia toimijoita, joiden kokonaisvastuut ylittävät 125 mrd. euroa. Tällä muutoksella ei ole vaikutusta suomalaisiin raportoijiin. Lisäksi validointisääntöjä on päivitetty.

 

Sijoituspalveluyritykset (IF)

DPM:n on tehty pieniä muutoksia ja validointisääntöihin on tullut muutoksia hyväksytyn ITS:n mukaisesti.

Lisätietoa ITS-raportointia koskevasta XBRL-taksonomiasta ja DPM-mallista on saatavilla EBAn verkkosivuilta.

https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/reporting-framework-3.2

 

EBAn ITS-raportointiin liittyvät kysymykset:

EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi