Raportointitiedote 29.6.2023 – 29/2023

EBAn palkitsemistietoja koskeva raportointi

REM BM luottolaitokset

Euroopan pankkiviranomainen EBA on päättänyt luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset, joiden tulee raportoida palkitsemisen vertailutiedot (REM BM (benchmarking of remuneration practices)).

Finanssivalvonta on ollut erikseen yhteydessä niihin toimijoihin, joiden tulee toimittaa vertailutiedot ja tiedot löytyvät raportoijan portaalista. Viimeinen palautuspäivä on 31.8.2023 mennessä 31.12.2022 tiedoista.

Finanssivalvonta toimittaa EBAlle palkitsemistiedot varojen määrän perusteella suurimmilta luottolaitoksilta omassa jäsenvaltiossaan ja varmistaa, että raportointi kattaa vähintään 60 prosenttia pankkijärjestelmän varoista asianomaisessa jäsenvaltiossa.

Luottolaitosten raportointi perustuu Finanssivalvonnan Määräykseen ja ohjeeseen MOK  9/2022 eli EBA/GL/2022/06 Ohjeet direktiivin 2013/36/EU mukaisesta palkitsemiskäytäntöjen (REM BM), sukupuolten palkkaerojen (REM GAP) ja suhteiden hyväksyttyjen korkeampien tasojen vertailusta (REM HR) ja sen kohtiin 12 ja 15.

Raportointi tehdään ylimmältä konsolidointitasolta.

 

REM BM sijoituspalveluyritykset

Finanssivalvonta toimittaa EBAlle palkitsemistiedot varojen määrän perusteella vähintään kolmelta suurimmalta sijoituspalveluyritykseltä omassa jäsenvaltiossaan ja varmistaa, että raportointi kattaa mahdollisuuksien mukaan vähintään 50 prosenttia kaikkien sijoituspalveluyritysten varoista asianomaisessa jäsenvaltiossa.

Finanssivalvonta on ollut erikseen yhteydessä niihin toimijoihin, joiden tulee toimittaa vertailutiedot ja tiedot löytyvät raportoijan portaalista. Viimeinen palautuspäivä on 31.8.2023 mennessä 31.12.2022 tiedoista.

Sijoituspalveluyritysten raportointi perustuu Finanssivalvonnan Määräykseen ja ohjeeseen MOK 10/2022 eli EBA/GL/2022/07 Ohjeet direktiivin (EU) 2019/2034 mukaisista palkitsemiskäytäntöjen (REM BM) ja sukupuolten palkkaerojen vertailuista (REM GAP) ja ohjeen kohtiin 12 ja 13.

Raportointi tehdään ylimmältä konsolidointitasolta.

 

REM HE luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Finanssivalvonta muistuttaa, että kaikkien raportoinnin piirissä olevien valvottavien tulee palauttaa REM HE (High earners) raportti 31.8.2023 mennessä, siinäkin tapauksessa, että valvottavalla ei ole ollut 31.12.2022 raportoinnissa tarkoitettuja suurituloisia palkkionsaajia.

Sijoituspalveluyrityksistä raportointi koskee yhtiöitä, jotka eivät täytä EU:n sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusasetuksen (EU 2019/2033) 12 artiklan ehtoja, sekä näiden konsolidointiryhmiä (SipaL:n (747/2012) 6b luvun 1b §).

Raportointi perustuu Finanssivalvonnan määräykseen ja ohjeeseen MOK 8/2022 eli EBA/GL/2022/08 Ohjeet direktiivin 2013/36/EU ja direktiivin (EU) 2019/2034 mukaisesta suurituloisia koskevasta tietojen keruusta (REM HE).

Raportointi tehdään ylimmältä konsolidointitasolta.

 

REM HR luottolaitokset

Finanssivalvonta muistuttaa, että kaikkien luottolaitosten tulee palauttaa yllä mainittu raportti 31.8.2023 mennessä, siinäkin tapauksessa, että valvottavalla ei ole ollut 31.12.2022 raportissa tarkoitettua muuttuvan ja kiinteän palkkion suhdetta koskevaa yhtiö- tai muun päättävän elimen korottavaa päätöstä.

Raportointi tapahtuu yksittäisen luottolaitoksen tasolla (soolo).

Raportointi perustuu Määräykseen ja ohjeeseen MOK  9/2022 eli EBA/GL/2022/06 Ohjeet direktiivin 2013/36/EU mukaisesta palkitsemiskäytäntöjen (REM BM), sukupuolten palkkaerojen (REM GAP) ja suhteiden hyväksyttyjen korkeampien tasojen vertailusta (REM HR) ja ohjeen kohtiin 8 b. ja 12 (linkki kohdassa REM BM luottolaitokset). 

 

REM GAP luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Sukupuolten palkkaeroja koskevat tiedot raportoidaan ensimmäisen kerran tiedonajankohdalta 31.12.2023.

 

* Yhteydenotot ensisijaisesti Finanssivalvonnan raportoijan portaalin kautta

* EBAn ITS-raportointiin liittyvät tekniset kysymykset ja tulkintakysymykset (XBRL/XML): EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi – poistuu käytöstä kesäkuun 2023 lopussa