Raportointitiedote 25.1.2023 – 4/2023

Komission täytäntöönpanoasetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymien riskikeskittymien ja keskinäisten liiketoimien raportoimisesta | EIOPA, EBA

Euroopan unionin Virallisessa lehdessä on 19.12.2022 (L 324/55) julkaistu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/2454, joka on annettu 14 päivänä joulukuuta 2022, teknisistä täytäntöönpanostandardeista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/87/EY soveltamiseksi riskikeskittymien ja ryhmänsisäisten liiketoimien valvontaan liittyvän raportoinnin osalta. Täytäntöönpanoasetus tarkentaa Direktiivin 2002/87/EC edellyttämän raportoinnin sisältöä ja muotoa.

Täytäntöönpanoasetus on tullut voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen julkaisemisesta ja sitä sovelletaan 31.12.2023 alkaen.

Lisätietoja antaa

  • EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi
  • S2Helpdesk(at)finanssivalvonta.fi