Tiedoksianto 8.7.2013 – 11/2013

Latvian valvontaviranomainen ilmoittaa vakuutusyhtiön asettamisesta likvidaatiomenettelyyn ja toimiluvan peruuttamisesta

Latvian valvontaviranomainen Financial and Capital Market Commission on 13.6.2013 ilmoittanut, että likvidaatiomenettely on päätetty aloittaa vakuutusyhtiö IJSC "Balva":n osalta. IJSC "Balva":n toimilupa on peruutettu.

Financial and Capital Market Commission on tehnyt ilmoituksen vakuutusyritysten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta annetun direktiivin mukaisesti.

Finanssivalvonta on tehnyt tämän ilmoituksen seuraavien lainkohtien mukaisesti: ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettu laki (398/1995) 15 a §:n, sellaisena kuin se on laissa 525/2008.