Tiedoksianto 14.8.2013 – 12/2013

Poikkeuslupa Inission AB:lle, FBM Consulting AB:lle ja Fredrik Berghelille arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Incap Oyj:n osalta

Finanssivalvonnan päätös FIVA 6/02.05.05/2013

Finanssivalvonta on 6.8.2013 arvopaperimarkkinalain (746/2012) 11 luvun 26 §:n nojalla myöntänyt Inission AB:lle, FBM Consulting AB:lle ja Fredrik Berghelille poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Incap Oyj:n osalta.

Päätöksen pitäminen nähtävillä

Päätös on saatavilla osoitteessa Finanssivalvonta.fi sekä 5.9.2013 saakka Finanssivalvonnassa, Snellmaninkatu 6, Helsinki.

Ilmoitus päätöksen pitämisestä nähtävillä julkaistaan 14.8.2013 Virallisessa lehdessä, Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta on päätökseen liittyvässä valitusosoituksessa. Hallintolain (434/2003) 62 §:n nojalla päätös katsotaan tiedoksiannetuksi jokaiselle asianosaiselle seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Lisätietoja antaa 

  • Markkinavalvoja Marianne Demecs, puh. 010 831 5366.

Helsingissä 14.8.2013

Finanssivalvonta

Liite

Päätös (pdf)