Tiedoksianto 28.5.2013 – 9/2013

Unkarin valvontaviranomainen ilmoittaa vakuutusyhtiön lakkauttamistiedonannosta

Unkarin valvontaviranomainen Hungarian Financial Supervisory Authority on 16. toukokuuta 2013 ilmoittanut, että tuomioistuin The Hungarian Company Registry Court on julkaissut selvitystilassa olevaa vakuutusyhtiötä AIM Altalános Biztosító Zrt.:tä koskevan lakkauttamistiedonannon 2.5.2013. Yhtiön velkojien on 40 päivän kuluessa tuosta päivästä ilmoitettava vaateensa selvitysmiehelle. Yhtiön selvitysmiehenä toimii Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft.

Hungarian Financial Supervisory Authority on tehnyt ilmoituksen Vakuutusyritysten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta annetun direktiivin mukaisesti.

Finanssivalvonta on tehnyt tämän ilmoituksen seuraavan lainkohdan mukaisesti: ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettu laki (398/1995) 15 a §:n, sellaisena kuin se on laissa 525/2008.