Tiedoksianto 28.10.2015 – 5/2015

Poikkeuslupa arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Vaahto Group Plc Oyj:n osalta

Finanssivalvonnan päätös FIVA 14/02.05.05/2015

Finanssivalvonta on 20.10.2015 arvopaperimarkkinalain (746/2012) 11 luvun 26 §:n nojalla myöntänyt Mikko Laakkoselle, Hannu Laakkoselle, HML Finance Oy:lle, Jouko Peräaholle, Jonni Peräaholle, Timo Lindströmille, Ilona Lindströmille, Risto Lindströmille ja Uutechnic Oy:n jakautumisessa syntyvälle Uutechnic Oy:lle poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Vaahto Group Plc Oyj:n osalta.

Päätöksen pitäminen nähtävillä

Päätös on saatavilla osoitteessa www.finanssivalvonta.fi sekä 18.11.2015 saakka Finanssivalvonnassa, Snellmaninkatu 6, Helsinki.

Ilmoitus päätöksen pitämisestä nähtävillä julkaistaan 28.10.2015 Virallisessa lehdessä, Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta on päätökseen liittyvässä valitusosoituksessa. Hallintolain (434/2003) 62 §:n nojalla päätös katsotaan tiedoksiannetuksi jokaiselle asianosaiselle seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Lisätietoja antaa

  • Markkinavalvoja Marianne Demecs, puh. 010 831 5366.

Helsingissä 28.10.2015

Finanssivalvonta

Päätös (pdf)