Tiedoksianto 17.8.2016 – 11/2016

Poikkeuslupa arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Restamax Oyj:n osalta

Finanssivalvonnan päätös FIVA 10/02.05.05/2016

Finanssivalvonta on 1.7.2016 arvopaperimarkkinalain (746/2012) 11 luvun 26 §:n nojalla myöntänyt Mr Max Oy:lle, Timo Laineelle, Laine Capital Oy:lle, Mikko Aartiolle, PIMU Capital Oy:lle ja Eiramax Oy:lle poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Restamax Oyj:n osalta.

Päätöksen pitäminen nähtävillä

Päätös on saatavilla osoitteessa Finanssivalvonta.fi sekä 7.9.2016 saakka Finanssivalvonnassa, Snellmaninkatu 6, Helsinki.

Ilmoitus päätöksen pitämisestä nähtävillä julkaistaan 17.8.2016 Virallisessa lehdessä, Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta on päätökseen liittyvässä valitusosoituksessa. Hallintolain (434/2003) 62 §:n nojalla päätös katsotaan tiedoksiannetuksi jokaiselle asianosaiselle seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Lisätietoja antaa

  • Markkinavalvoja Marianne Demecs, puh. 010 831 5366.

Helsingissä 17.8.2016

Finanssivalvonta

Päätös (pdf)