Tiedoksianto 28.5.2018 – 3/2018

Tanskan valvontaviranomainen ilmoittaa vakuutusyhtiön likvidaatiomenettelyn aloittamisesta / konkurssiin asettamisesta

Tanskan valvontaviranomainen, Finanstilsynet, on 8. toukokuuta 2018 ilmoittanut, että vakuutusyhtiö Alpfa Insurance A/S on asetettu konkurssiin. Asianajaja Boris Frederiksen on nimetty yhtiön selvittäjäksi.

Lisätietoja saa Finanstilsynetin verkkosivuilta osoitteessa:
www.finanstilsynet.dk/en/Nyheder-og-Presse/Pressemeddelelser/2018/Alpha-insurance-080518 ja Alpha Insurance A/S:n verkkosivuilta osoitteessa: www.alphagroup.dk.

Tanskan valvontaviranomainen on tehnyt ilmoituksen Solvenssi II -direktiivin mukaisesti.

Finanssivalvonta on tehnyt tämän ilmoituksen ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain (398/1995) 15 a §:n mukaisesti.