Tiedoksianto 11.4.2018 – 2/2018

Yleistiedoksianto

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Finanssivalvonta on 21.2.2018 tehnyt seuraavan päätöksen, jota ei muulla tavoin ole voitu antaa tiedoksi asianosaiselle.

Asianosainen: Danko Koncar
Päätös: FIVA 17/02.05.05/2017
Asia: Tarjousvelvollisuuden määrääminen ja uhkasakon asettaminen

Päätös on asianosaisen nähtävillä Finanssivalvonnassa, osoite Snellmaninkatu 6, 00170 Helsinki. Päätös pidetään nähtävillä 30 päivää tämän kuulutuksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä. Tämä kuulutus julkaistaan Virallisessa lehdessä 11.4.2018.

Valitusaika Helsingin hallinto-oikeuteen on 30 päivää tiedoksisaannista.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jona tämä kuulutus on julkaistu Virallisessa lehdessä.

Finanssivalvonta, 11.4.2018