Tiedoksianto 5.10.2018 – 4/2018

Yleistiedoksianto

​Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Finanssivalvonta on 9.7.2018 tehnyt seuraavan päätöksen, jota ei muulla tavoin ole voitu antaa tiedoksi asianosaiselle.

Asianosainen: Danko Koncar
Päätös: FIVA 4/02.05.05/2018
Asia: Uhkasakon tuomitseminen

Päätös on asianosaisen nähtävillä Finanssivalvonnassa, osoite Snellmaninkatu 6, 00170 Helsinki. Päätös pidetään nähtävillä 30 päivää tämän kuulutuksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä. Tämä kuulutus julkaistaan Virallisessa lehdessä 5.10.2018.

Valitusaika Helsingin hallinto-oikeuteen on 30 päivää tiedoksisaannista.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jona tämä kuulutus on julkaistu Virallisessa lehdessä.

Finanssivalvonta, 5.10.2018