Tiedoksianto 26.7.2019 – 04/2019

Poikkeuslupa Paul Ehrnroothille ja Turret Oy Ab:lle arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Digitalist Group Oyj:n osalta

Finanssivalvonnan päätös FIVA 6/02.05.05/2019

Finanssivalvonta on 16.7.2019 arvopaperimarkkinalain (746/2012) 11 luvun 26 §:n nojalla myöntänyt Paul Ehrnroothille ja Turret Oy Ab:lle poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Digitalist Group Oyj:n osalta.

Päätöksen pitäminen nähtävillä

Päätös on saatavilla osoitteessa www.finanssivalvonta.fi sekä 16.8.2019 saakka Finanssivalvonnassa, Snellmaninkatu 6, Helsinki.

Ilmoitus päätöksen pitämisestä nähtävillä julkaistaan 26.7.2019 Virallisessa lehdessä, Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta on päätökseen liittyvässä valitusosoituksessa. Hallintolain (434/2003) 62 §:n nojalla päätös katsotaan tiedoksiannetuksi jokaiselle asianosaiselle seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Lisätietoja antaa

Markkinavalvoja Marianne Demecs, puh. 09 831 5366.

Helsingissä 26.7.2019

Finanssivalvonta

Päätös (pdf)