Valvottavatiedote 29.8.2013 – 63/2013

EBA pyytää lausuntoja sijoituspalveluyritysten kiinteisiin yleiskustannuksiin perustuvaan omien varojen vaatimukseen liittyvästä teknisten sääntelystandardien luonnoksesta

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on julkaissut 17.7.2013 verkkopalvelussaan luonnoksen teknisistä sääntelystandardeista, jotka liittyvät sijoituspalveluyritysten omien varojen vaatimukseen.

Standardien tarkoituksena on yhtenäistää periaatteita, joita sovelletaan laskettaessa Euroopan parlamentin ja neuvoston vakavaraisuusvaatimuksesta annetussa asetuksessa (CRR) tarkoitettujen rajoitetun toimiluvan omaavien sijoituspalveluyritysten omien varojen vaatimusta. Standardeissa määritellään kiinteät yleiskustannukset, joita käytetään tällaisten sijoituspalveluyritysten omien varojen vaatimuksen laskennassa vakavaraisuusasetuksessa määritellyn operatiivisen riskin omien varojen vaatimuksen sijaan.

Lausuntoaika jatkuu 30.9.2013 asti. Lausuntopyyntö (EBA/CP/2013/30) on luettavissa EBAn verkkopalvelussa. Sivulta löytyvät myös ohjeet lausuntojen antamiseen. Kuulemistilaisuus järjestetään Lontoossa 5.9.2013.

Lisätietoja antavat

  • riskiasiantuntija Tuomo Malin, puhelin 010 831 5324, tuomo.malin(at)fiva.fi (vakavaraisuussääntely) sekä
  • markkinavalvoja Ulla Larmi, puhelin 010 831 5268, ulla.larmi(at)fiva.fi (sijoituspalveluyritykset).