Valvottavatiedote 22.4.2013 – 30/2013

EBA pyytää lausuntoja teknisestä täytäntöönpanostandardiluonnoksesta sisäisiä menetelmiä koskevien merkittävien laajennusten tai muutosten hyväksymismenettelystä

EBA on julkaissut verkkosivuillaan konsultaation teknisestä täytäntöönpanostandardiluonnoksesta, joka täsmentää vakavaraisuuslaskennassa käytettäviä sisäisiä menetelmiä koskevien merkittävien laajennusten tai muutosten hyväksymismenettelyjä.

Lausuntoaika päättyy 11.6.2013 ja standardiluonnokseen liittyvä kuulemistilaisuus järjestetään Lontoossa 13.5.2013.

Täytäntöönpanostandardiluonnos koskee sisäisiä menetelmiä luottoriskin (IRBA-mallit), operatiivisen riskin (AMA) ja markkinariskin (IMA) pääomavaatimuksen määrittämisessä ja se perustuu luonnokseen EU:n vakavaraisuusasetukseksi (CRR). Standardi tulee olemaan osa yhteistä sääntökirjaa, jonka tarkoituksena on edistää sääntelyn harmonisointia Euroopassa.

Lausuntopyyntö (EBA-CP-2013-02) ja siihen liittyvä standardiluonnos ovat luettavissa EBAn verkkopalvelusta.

EBAlle lähetetyt lausunnot pyydetään lähettämään tiedoksi myös Finanssivalvonnalle sähköpostiosoitteeseen EBA-coordinator(at)finanssivalvonta.fi.

Lisätietoja antavat

  • IRBAn osalta johtava riskiasiantuntija Irma Soinio, puhelin 010 831 5262, ja sähköposti irma.soinio(at)finanssivalvonta.fi
  • IMAn osalta johtava riskiasiantuntija Antti Olkinuora, puhelin 010 831 5212, ja sähköposti antti.olkinuora(at)finanssivalvonta.fi, ja
  • AMAn osalta riskiasiantuntija Tuomo Malin, puhelin 010 831 5324, ja sähköposti tuomo.malin(at)finanssivalvonta.fi.