Valvottavatiedote 30.12.2013 – 90/2013

EBAn ohjeet vähittäistalletusten käsittelylle, joihin sovelletaan erilaisia ulosvirtauskertoimia likviditeettiraportoinnissa (LCR)

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on 6.12.2013 julkaissut verkkopalvelussaan ohjeet vähittäistalletuksille, joihin likviditeettiraportoinnissa (LCR) sovelletaan muita kuin CRR:ssä määritettyjä ulosvirtauskertoimia. Ohjeiden tarkoituksena on parantaa vähittäistalletusten raportoinnin yhdenmukaisuutta EU:n pankkisektorilla.

Toimivaltaisten viranomaisten tulisi saattaa ohjeet voimaan kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun EBA on ne julkaissut, eli 6.3.2014 mennessä.

Ohjeissa määritetään kriteerit, joiden avulla vähittäistalletukset, joihin sovelletaan erilaisia ulosvirtauskertoimia kuin mitä on määritetty CRR:ssä, voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan. Ohjeet eivät määritä ulosvirtauskertoimia, jotka laitosten tulisi itse määrittää huomioiden tallettajien käyttäytyminen erityisesti stressikausien aikana.

Ohjeet ovat luettavissa EBAn verkkopalvelussa.

Lisätietoja antaa

riskiasiantuntija Lauri Kujala, puhelin 010 831 5223 ja sähköposti lauri.kujala(at)finanssivalvonta.fi.