Valvottavatiedote 3.1.2013 – 2/2013

EIOPA julkaisi lausunnon Solvenssi II:n välivaiheen ratkaisuksi

EIOPA julkaisi 20.12.2012 lausunnon Solvenssi II:n välivaiheen ratkaisuksi lopullisen sääntelyn käyttöönoton viivästymisen vuoksi.

Tavoitteena on, että vuoden 2013 aikana EIOPA julkaisee ohjeita vakuutusyrityksen hallinnon järjestämisestä ml. riski- ja vakavaraisuusarvio ORSA, sisäisten mallien ennakkoarviointi sekä raportointi valvojalle. Ohjeiden lopullinen sisältö ei ole vielä valmis, ja niistä tullaan järjestämään julkinen lausuntokierros kevään aikana. Kansallisten valvojien tulisi ottaa ohjeet käyttöön vuodesta 2014 alkaen. Kansallisten valvojien tulee informoida EIOPAa ohjeiden käyttöönotosta tai syistä joiden takia niitä ei noudateta.

Tämän välivaiheen ratkaisun tavoitteena on edistää Solvenssi II -valmistautumista ja vahvistaa riskiperusteista lähestymistapaa valvonnassa. Finanssivalvonta ottaa ohjeiden sisällön varmistuttua vuoden 2013 aikana tarkemmin kantaa miten EIOPAn ohjeistusta Suomessa sovelletaan.

EIOPAn lausunto kokonaisuudessaan  https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-opinions/index.html

Lisätiedot

Lisätietoja antaa johtava riskiasiantuntija Teija Korpiaho, puhelin 010 831 5528.