Valvottavatiedote 17.6.2013 – 46/2013

EIOPA julkaisi vakuutusyritysten LTG-vaikuttavuusarvion tulokset

EIOPA julkaisi 14.6.2013 raportin pitkäaikaisia takuita sisältävien vakuutustuotteiden vakavaraisuussäännösten ja vastuuvelan laskennan vaihtoehtoja koskevan teknisen vaikuttavuusarvion eli ns. LTG-vaikuttavuusarvion (Long-Term Guarantees) tuloksista. Arviointi tehtiin Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission pyynnöstä keväällä 2013, ja se liittyy neuvotteluihin Solvenssi II -vakavaraisuussääntelyn loppuunsaattamiseksi (ns. Omnibus II -direktiivi). Vaikuttavuusarviointiin osallistui seitsemän suomalaista vakuutusyhtiötä.

Arvioinnin tuloksena EIOPA suosittaa eräiden testattujen menetelmien lisäksi uusia välineitä pitkäaikaisten takuiden hallintaan. 

 EIOPAn tiedote

Lisätietoja antavat

  • johtava neuvonantaja Hely Salomaa, puhelin 010 831 5500 ja
  • ajalla 24–28.6. johtava matemaatikko Jari Niittuinperä, puhelin 010 831 5517.