Valvottavatiedote 14.10.2013 – 69/2013

ESMA on julkaissut ohjeistuksen vaihtoehtorahastojen hoitajien (AIFM) raportointivelvollisuudesta

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on 1.10.2013 julkaissut ohjeistuksen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin (AIFM-direktiivi, 2011/61/EU) mukaisesta viranomaisraportoinnista.

 •  ESMAn lehdistötiedote (ESMA/2013/1368)

ESMAn julkaisema materiaali sisältää raportointivelvollisuuden suuntaviivat (Guidelines), ESMAn näkemyksen harmonisoiduista lisätietovaatimuksista (Opinion) sekä IT-ohjeistuksen XML-skeemoineen.

 • Final report on Guidelines on reporting obligations under Articles 3(3)(d) and 24(1), (2) and (4) of the AIFMD (ESMA/2013/1339)
 • Collection of information for the effective monitoring of systemic risk under Article 24(5), first sub-paragraph, of the AIFMD (ESMA Opinion) (ESMA/2013/1340) 
 • AIFMD reporting IT technical guidance (ESMA/2013/1358)
 • Consolidated AIFMD reporting template (ESMA/2013/1359)
 • Tables 8-9-10 of Annex 2 of ESMA guidelines on reporting obligation (ESMA/2013/1360)
 • AIFMD - Reporting - XML documents - V1.0 (ESMA/2013/1361)

ESMA kääntää suuntaviivat EU:n virallisille kielille. Kansallisille valvojille annetut suuntaviivat tulevat voimaan kahden kuukauden kuluttua käännösten valmistumisesta. Finanssivalvonta tulee antamaan ohjeet osana määräys- ja ohjekokoelmaansa.

Finanssivalvonta järjestää loppuvuonna AIFM-raportoinnista informaatiotilaisuuden, jonka ajankohdasta ja ilmoittautumisjärjestelyistä tullaan tiedottamaan tarkemmin Finanssivalvonnan verkkopalvelun AIFM-raportointi-sivulla. Kutsu tilaisuuteen lähetetään myös AIFM-uutiskirjeen tilaajille.

 • AIFM-raportointi
 • AIFM-uutiskirje

Lisätietoja antavat

 • markkinavalvoja Hermanni Teräväinen, puhelin 010 831 5346, ja  
 • markkinavalvoja Liisa Rajala, puhelin 010 831 5326.