Valvottavatiedote 2.4.2013 – 22/2013

ESMA on julkistanut kysymyksiä ja vastauksia, jotka liittyvät sen ohjeeseen ETF:stä ja muista UCITS-rahastoista

ESMA (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) on 15.3.2013 julkistanut verkkosivuillaan kysymyksiä ja vastauksia (ESMA/2013/314), jotka koskevat ESMAn 18.2.2013 voimaan tullutta ohjetta ETF:stä ja muista UCITS-rahastoihin liittyvistä asioista (ESMA/2012/832 FI). ESMAn ohje on saatettu osaksi Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaa antamalla siitä erillinen ohje (Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 2/2013), joka tuli voimaan 18.2.2013.
 
ESMAn kysymyksiä ja vastauksia koskevaa asiakirjaa voidaan jatkossa päivittää tuomalla siihen uusia kysymyksiä ja vastauksia. 

Lisätietoja antavat

  • markkinavalvoja Eeva Granskog, puhelin 010 831 5203, ja
  • markkinavalvoja Paula Kirppu, puhelin 010 831 5338.

Liitteet

ESMAn kysymyksiä ja vastauksia Questions and answers: ESMA’s guidelines on ETFs and other UCITS issues
ESMAn ohje Ohjeet ETF:stä ja muista UCITS rahastoihin liittyvistä asioista
Määräykset ja ohjeet 2/2013 ETF:stä ja muista UCITS-rahastoihin liittyvistä asioista